Finans

Se alle artikler

NRS har aldri hatt høyere driftsresultat

Norway Royal Salmon (NRS) melder om et operasjonelt driftsresultat (EBIT) for fjerde kvartal 2018 på 232 millioner kroner og en margin pr. kg på 17,73 kroner. Men det er store forskjeller på sør og nord.

Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er 95 millioner kroner og 15,51 kroner.

– Vi rapporterer i dag den høyeste operasjonelle EBIT i NRS sin historie både for et kvartal og for et år. Vi er fornøyd med at region nord fortsatt har positiv utvikling i produksjonskostnaden, men biologiske utfordringer i region sør trekker ned resultatet, sier konsernsjef Charles Høstlund i en melding tirsdag.

For hele 2018 har NRS driftsinntekter på over 5 milliarder og oppnådde en operasjonell EBIT på 642 millioner kroner. Styret foreslår et utbytte på 6,00 kroner pr aksje for 2018.

Netto kontantstrøm fra drift ble 130 millioner kroner i fjerde kvartal. Netto rentebærende gjeld er i kvartalet redusert med 80 millioner kroner til 420 millioner kroner. Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet er på 2.321 millioner kroner som gir en egenkapitalandel på 57 %. Avkastningen på sysselsatt kapital for de fire siste kvartalene er på 37 %.

Region nord oppnådde en operasjonell EBIT i fjerde kvartal 2018 på 243,3 millioner kroner mot 116 millioner kroner tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble 20,20 kroner mot 15,84 kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

Region sør oppnådde en operasjonell EBIT i fjerde kvartal 2018 på 1 million kroner mot 24,4 millioner kroner tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble 0,60 kroner mot 14,12 kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

NRS slaktet et volum på 13.783 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 52 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år. Kvartalets slaktevolum fordeler seg med 12.042 tonn i region nord og 1.741 tonn i region sør. For 2019 forventes slaktevolumet å bli 38.000 tonn, som er en økning på 6 % fra 2018. Solgt kvantum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 27.785 tonn laks, som er 24 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år. Både slaktet og solgt kvantum er det høyeste for et kvartal i NRS sin historie.

– NRS tar aktiv del av utviklingen av en bærekraftig havbruksnæring gjennom betydelige investeringer de neste tre årene. Vi satser på innovasjon og teknologiutvikling for å sikre vår bærekraftige vekst ved å investere i et smoltanlegg og offshore havbruksanlegg som vil skape nye lokale arbeidsplasser, understreker Høstlund i meldingen.

Nøkkeltall Norway Royal Salmon (tall i millioner kroner)

Q4 2018 Q4 2017 Endring 2018 2017 Endring
Inntekter 1 600,5 1 243,3 28,7 % 5 080,8 4 037,8 25,8 %
Driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) 255,9 119,1 114,9 % 731,0 709,9 3,0 %
Driftsresultat (EBIT) før biomassejustering 232,4 94,6 145,7 % 641,7 627,9 2,2 %
Resultat før skatt 89,7 -186,0 - 869,8 322,6 169,6 %
Slaktevolum (tonn gw) 13 783 9 052 52,3 % 35 970 31 918 12,7 %
EBIT (kroner)/kg 17,73 15,51 14,3 % 19,97 22,10 -9,6 %

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev. Her finner du ett sett med ordforklaringer for næringen.