Finans

Se alle artikler

14,81 kroner i margin per kg fra Grieg Seafood

Grieg Seafood har aldri slaktet så mye laks som selskapet gjorde i fjor. Og det skal ytterligere opp i år.

Marginen per kg var i fjerde kvartal 14,81 kroner, opp fra 8,07 kroner i fjerde kvartal året før. Selskapet slaktet 23.682 tonn i fjerde kvartal, opp fra 18.677 tonn samme kvartal i 2017. For 2019 venter selskapet å slakte 82.00 tonn, en økning på 10 prosent fra i fjor da selskapet slaktet 74.623 tonn. Forventet slaktevolum i årets første kvartal er på 13.000 tonn.

Økte produksjonskostnader

Inntektene i fjerde kvartal var på 2.128 millioner kroner, en økning på 23 prosent sammenlignet med i 2017q. Driftsresultat før verdijustering av biomassen var på 351 millioner kroner i kvartalet, opp fra 151 millioner kroner samme kvartal året før.

Samtidig økte produksjonskostnadene med 43 øre per kg sammenlignet med samme kvartal året før. Dette skyldes i hovedsak høye kostnader knyttet til slaktet fisk i Canada og på Shetland etter algeoppblomstring og gjellerelaterte sykdommer, opplyser selskapet.

I 2018 hadde Grieg Seafood inntekter på 7.552 millioner kroner, opp fra 70.38 millioner kroner i 2017. Marginen per kg for året endte på 14,72 kroner, opp fra 14,45 kroner i 2017. Samlet kostnad i hele konsernet per kg var på 43,1 kroner, 70 øre over selskapets mål for året.

Skal få kostnadene ned

– Fjerde kvartal 2018 avslutter et sterkt år for Grieg Seafood der vi nådde vårt volummål på 75.000 tonn og inntekter på over 7,5 milliarder kroner. Dette ble oppnådd gjennom å ha et bestemt fokus på bærekraft og å gjennomføre forbedringer i vår oppdrettsvirksomhet. Vi er godt forberedt til å nå målet om å slakte 100.000 tonn i 2020 og ha kostnader under gjennomsnittet i industrien, sier konsernsjef Andreas Kvame i kvartalsrapporten.

Konkret er selskapets mål å ha produksjonskostnader per kg på 37,90 kroner i 2020 totalt, mens målet for Norge er 36 kroner per kg i produksjonskostnader.

Gjennom sin digitaliseringsstrategi «GSF Precision Farming» skal selskapet ta en ledende rolle i å utnytte ny teknologi, bruke stordata og kunstig intelligens for å forbedre driftseffektiviteten, redusere miljøpåvirkningen, bedre fiskevelferden og få økt vekst.

– Selskapets mål er en overlevelsesrate i sjøen på over 93 prosent. I 2018 var den på 91 prosent, skriver selskapet.

Nøkkeltall Grieg Seafood (tall i millioner kroner)

Q4 2018 Q4 2017 Endring 2018 2017 Endring
Inntekter 2 128,1 1 731,2 22,9 % 7 552,3 7 037,7 7,3 %
Driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) 412,6 204,3 102,0 % 1 334,5 1 105,5 20,7 %
Driftsresultat (EBIT) før biomassejustering 350,7 150,6 132,9 % 1 098,8 904,4 21,5 %
Resultat før skatt 439,3 292,6 50,1 % 1 276,9 798,5 59,9 %
Slaktevolum (tonn gw) 23 682 18 667 26,9 % 74 623 62 598 19,2 %
EBIT (kr)/kg 14,81 8,07 83,5 % 14,72 14,45 1,9 %

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev. Her finner du ett sett med ordforklaringer for næringen.

Se Også


Har sett inn første fisken i Tytlandsvik

Denne veka er den første smolten sett inn i postsmoltanlegget til Tytlandsvik Aqua der Grieg Seafood og Bremnes Seashore er med på eigarsida.