Finans

Se alle artikler

Bedring for Grieg – fortsatt utfordringer på Shetland

Grieg Seafood leverer høyere slaktevolum og resultater enn i første kvartal i fjor, men har fortsatt utfordringer på Shetland.

Slaktevolumet i første kvartal var 14.801 tonn, noe som er 30 prosent opp sammenlignet med samme kvartal i fjor da selskapet slaktet 11.433 tonn. Driftsresultat (EBIT) før verdijustering av biomasse var 267 millioner kroner, mot 162 millioner kroner i fjor, mens EBIT per kg var 18,07 kroner, opp 27 prosent fra fjoråret, går det frem av selskapets kvartalspresentasjon.

– Det var sterk biologi i Norge og i BC, og inntektene drives også av høye priser og kostnadsreduksjoner i Norge. Det er fortsatt høye kostnader på Shetland på grunn av fortsatt biologiske utfordringer, skriver selskapet som regner med å slakte 82.000 tonn i år, 10 prosent opp fra fjoråret. Slaktevolumet holdes dermed på nivået selskapet meldte i fjerde kvartal.

Skal slakte 21.000 tonn i andre kvartal

- Alt i alt leverer Grieg et sterkt første kvartal over vår forventning. Mye skyldes høyere slaktevolum, men om vi ser på den norske driften er kostnadsutviklingen positiv, og selskapet leverte en margin per kg på rundt 25 kroner i både Rogaland og Finnmark. For å sette det i perspektiv hadde Lerøy en oppdrettsmargin på 16 kroner per kg og Mowi tett på 20 kroner per kg for Norge i første kvartal, skriver analytiker Tore A. Tønseth i Grieg Seafood i en oppdatering.

Grieg Seafood venter å slakte 21.000 tonn i andre kvartal i år, der 7.700 tonn ventes fra Rogaland, 5.500 tonn fra Finnmark, 3.100 tonn fra Shetland og 4.700 tonn i Canada (BC).

Inntektene i første kvartal var på 1,65 milliarder kroner, opp 9 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.

– Gjennom første kvartal opplevde Grieg Seafood sterk vekst og fortsatt biologisk fremgang, spesielt i Finnmark og Rogaland. Dette er et resultat av våre dyktige ansattes dedikasjon for våre fokusområder, større smolt, digitalisering, biosikkerhet og fiskevelferd, samt driftsutvidelser, sier konsernsjef Andreas Kvame i Grieg Seafood.

Han understreker at selskapet bare er i tidlig fase i sine prioriteringer, og forventer fortsatt vekst og bedre drift fremover.

Selskapet skriver at de har fortsatt tro på målet om et slaktevolum på 100.000 tonn i 2020, med kostnader under industrigjennomsnitt. Konkret har selskapet et mål om produksjonskostnader på 37,90 kroner per kg neste år.

Regner med fortsatt høye priser

Grieg Seafood venter økt global lakseproduksjon med mellom 4 og 7 prosent i år sammenlignet med i fjor på grunn av økt produksjon i Norge, Storbritannia og Chile.

– Med økende etterspørsel og små muligheter for økninger i slaktevolumer, forventes fortsatt høye priser, skriver de.

Grieg Seafood selger fortsatt det meste av laksen i spotmarkedet, og opplyser at 17 prosent av volumet ble solgt på kontrakt i i Norge i første kvartal. For Norge og Storbritannia ventes 20 prosent å bli solgt på kontrakt i år.

I første kvartal satte selskapet ut 3,7 millioner smolt med en snittvekt på 188 gram. For året regnes det med å sette ut 26–28 millioner smolt, med en snittvekt på rundt 190 gram.

Nøkkeltall Grieg Seafood (første kvartal) (tall i millioner kroner)

Q1 2019 Q1 2018 Endring
Inntekter 1 647,6 1 493,0 10,4 %
Driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) 358,8 220,3 62,9 %
Driftsresultat (EBIT) før biomassejustering 267,5 162,1 65,0 %
Resultat før skatt 331,3 313,6 5,6 %
Slaktevolum (tonn gw) 14 801 11 433 29,5 %
EBIT (kroner)/kg 18,07 14,18 27,4 %

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.