Finans

Se alle artikler

Nedgrader laksesektoren

Sparebank 1 Markets ser nedside for lakseaksjene på kort sikt.

– Selv om grunnleggende faktorer har utviklet seg positivt gjennom sommeren, tror vi det er på tide å nedgradere vårt generelle sektorsyn til nøytralt (kjøp). Vi fortsetter å være bullish på 2020-21-prisene, men med sjømataksjer som har gjort det 18 prosent bedre enn markedet (OSEBX) de siste tre månedene, og den kortsiktige prisen går i en helt annen retning, tror vi en ulemperisiko i sektoren er bygget opp, skriver analytiker Tore A. Tønseth i en fersk sektorrapport.

Senker prisen med 3 kroner i år

De holder lakseprisen på 61,5 kroner per kg i 2020, mens prisen for 2021 økes med 50 øre til 62 kroner per kg. Samtidig kuttes prisestimatet for inneværende år med 3 kroner per kg til 58 kroner.

– Prispresset i EU er betydelig høyere enn vi forventet for noen uker siden, og når spotprisene synker til lavt på 40 kroner for denne uken, er prisutviklingen vi går inn i høsten med ikke i nærheten av å nå dagens forventninger, skriver han.

De har justert kursmålene litt for å gjenspeile de mer positive langsiktige utsiktene, men med sterk aksjeutvikling har både Mowi og Salmar nådd analytikerens tidligere mål, og er følgelig nedjustert til nøytralt (kjøp).

– Vi opprettholder kjøpsanbefalinger for Lerøy Seafood Group, Austevoll Seafood, Norway Royal Salmon og Grieg Seafood, men investorer bør være klar over den kortsiktige risikoen som nå ligger i sektoren, skriver Tønseth.

Sterk produksjon i sjøen

Han understreker at prisutviklingen de siste ukene har vært betydelig svakere enn de forventet, og skriver at de svake spotprisene har vært en overraskelse ettersom den stående slakteklare biomassen i Norge har vært lavere enn de var for et år siden.

– Faktoren vi sannsynligvis har bommet på, er den sterke produksjonen som ser ut til å fortsette i juli-august. Med «bare» 6 prosent mer biomasse år mot år (totalt, alle generasjoner), var fôromsetningen opp 12 prosent i juli, noe som indikerer god produksjon på relativt lav biomasse. Ironisk nok er slaktevektene lavere enn i fjor, men dette er et tegn på biologisk trykk i visse områder og flere behandlinger, skriver han.

Tønseth regner med at veksten i Norge i år nå blir på 4,5 prosent (opp fra tidligere 3,5 prosent). Globalt estimerer han en laksevekst på 6,7 prosent mot tidligere 5,9 prosent. Det fører til lavere estimat for lakseveksten i 2020, der økningen justeres fra 5,2 prosent til 4,7 prosent globalt.

Sparebanken 1 Markets har følgende anbefalinger:

  • Mowi – Nøytral (tidligere kjøp) – kursmål 240 kroner (tidligere 230 kroner)
  • Salmar – Nøytral (kjøp) – kursmål 460 kroner (450 kroner)
  • Lerøy Seafood Group – Kjøp (uendret) – kursmål 75 kroner (72 kroner)
  • Bakkafrost – Selg (uendret) – kursmål 450 kroner (420 kroner)
  • Grieg Seafood – Kjøp (uendret) – 145 kroner (140 kroner)
  • Norway Royal Salmon – Kjøp (uendret) – 240 kroner (235 kroner)
  • Austevoll Seafood – Kjøp (uendret) – 120 kroner (uendret)
  • Akva Group – Kjøp (uendret) – 80 kroner (uendret)
  • NTS – Kjøp (uendret) – 68 kroner (uendret)