Finans

Se alle artikler

Folketrygdfondet deltok i Bakkafrost-emisjonen

Fondet har nå over 10 prosent av det færøyske oppdrettsselskapet, men vil bli redusert når hele aksjekapitalutvidelsen er gjennomført.

– Folketrygdfondet har kjøpt 760.000 aksjer i Bakkafrost til kr 500 pr. aksje og eier etter dette 5.172.627 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 10,77 prosent av selskapets registrerte aksjekapital pr. dag, heter det i en melding til Børsen.

Etter selskapets pågående aksjekapitalutvidelse på 4,8 millioner aksjer, som forventes gjennomført den 30. september 2019, vil Folketrygdfondets eierandel i selskapet reduseres til 9,80 prosent går det frem av meldingen.

Se Også


Oppkjøpet øker risikoen i Bakkafrost

Sjømatanalytiker Tore Tønseth i Sparebank 1 Markets mener det er to sider av Bakkafrosts kjøp av SSC, den ene positiv og den andre negativ.