Finans

Se alle artikler

Videre vekst for Akva Group

Omsetningen i utstyrsprodusenten økte til 771 millioner kroner i tredje kvartal (637 millioner kroner i tredje kvartal 2018).

Det fremgår av selskapets kvartalsrapport publisert fredag morgen.

Merdbasert teknologi er fortsatt det desidert største segmentet. Her endte omsetningen på 651 millioner kroner, mot 553 millioner kroner samme kvartal i fjor.

Bedre resultat

Konsernets bruttoresultat i kvartalet ble 115 millioner kroner, opp fra 71 millioner kroner samme kvartal i fjor. Driftsresultatet ble 61 millioner kroner, mot 44 millioner kroner i fjor.

Videre melder de om god ordreinngang.

«I tredje kvartal opplevde vi god aktivitet i både det Nordiske området og Americas regionen. Total ordreinngang i tredje kvartal i 2019 var 723 millioner kroner (448 millioner kroner). Ordreboken ved utløpet av andre kvartal 2019 var 1.524 millioner kroner (1.085 millioner kroner).

Gode fremtidsutsikter

Akva Group ser lyst på fremtiden.

De viser til en «solid ordrereserve» for landbaserte prosjekter, og viser også til to prosjekter (Cooke Aquaculture og Russian Sea) som ennå ikke er tatt inn i ordreboken.

Selskapet skriver også at de har lansert flere nye produkter for det norske markedet i august.

«Det er fokusert mye på produkter og løsninger for å optimalisere produksjonen relatert til fôring, lus og fiskevelferd», heter det.

I Americas fortsetter veksten, og det meldes blant annet om kontrakt for en flåte til Grieg NL på østkysten av Canada.

Salg av selskap på Island

Som tidligere meldt har Akva Group solgt programvareselskapet Wise på Island. Salget ble fullført i september, og ga en netto gevinst på 18 millioner kroner.

På salgstidspunktet hadde Wise en ordrebok på 55 millioner kroner, som nå har blitt tatt ut av konsernets ordrebøker. Wise hadde en omsetning på 65 millioner fra januar til september.

AKVA Group, konserntall. Tall i millioner kroner

3. kv 2019 3. kv 2018 Endring
Omsetning 771,5 637,5 21,0 %
Driftsresultat 66,1 44,3 49,2 %
Resultat før skatt 55,0 39,0 41,0 %
Nettoresultat 42,6 27,9 52,7 %
Driftsmargin 8,6 % 6,9 % 23,3 %