FoU

Se alle artikler

Nytt avslag på triploid laks

Mattilsynet region nord har avslått Framnessmolt sin søknad om godkjennelse av produksjon av triploid (steril) laks.

Fakta triploid fisk

  • Det at laksen er triploid betyr at den har tre sett med kromosomer og er steril. Den kan dermed ikke spre genene sine dersom den rømmer.
  • Triploid laks har andre behov enn diploid laks (vanlig laks), og det har vært utfordringer for å produsere steril laks på en velferdsmessig forsvarlig måte.
  • Derfor har det pågått forsøk siden 2014.

(Kilde: Mattilsynet)

Nylig fikk også Skardalen Settefisk avslag fra Mattilsynet på produksjon av triploid laks.

Søknaden som er avslått gjaldt produksjon av triploid laks i 2020 på lokalitetene Brenna og Framnes. Avslaget er gitt fordi kravene for produksjon av triploid fisk ikke oppfylles.

Ifølge meldingen fra Mattilsynet søkte Framnessmolt 2. juli 2019 Nordland fylkeskommune om produksjon av triploid laks. Mattilsynet har behandlet søknad og dokumentasjon for å vurdere om de oppfyller kravene i akvakulturdriftsforskriften og dyrevelferdsloven.

– I søknaden er det beskrevet at produksjon av triploid laks på Framnessmolt inngår i NRS Farming sitt prosjekt ledet av Havforskningsinstituttet. Ifølge Havforskningsinstituttet skal prosjektet avsluttes i 2019, og Mattilsynet skal få en rapport med anbefalinger om velferd hos triploid laks mot slutten av 2020 eller tidlig i 2021. Dette betyr at det ikke er dokumentert at hold av triploid fisk er velferdsmessig forsvarlig, skriver Mattilsynet.

Også produksjonen hos Skardalen Settefisk var en del av programmet til NRS Farming ledet av Havforskningsinstituttet.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.