FoU

Se alle artikler

Satellittbilder viser vindens påvirkning på algeoppblomstringen

Ved hjelp av satellittbilder og vindmodeller har havforskere nå oppdaget at vind kan forskyve algenes årlige våroppblomstring med en hel måned.

– Desto mer det blåser om våren, desto senere starter våroppblomstringen, forteller havforsker og forskningssjef Frode Vikebø i en melding.

Planteplanktonet er havets gress, og har en eksplosjonsartet vekst hver vår. Ved å sammenligne satellittbilder og vindmodeller tilbake til 1998, har havforskerne nå dokumentert en sammenheng mellom vinden og våroppblomstringen.

– Noen satellitter kan observere klorofyll i planteplankton. Dermed kan vi tidfeste når oppblomstringen skjer i ulike områder, sier Vikebø.

Sammenhengen er spesielt tydelig langs kysten utenfor Møre og nordover mot Haltenbanken. Med økende vind i disse områdene kan vi se forsinkelser på oppblomstringen med mer enn én måned fordi algene blandes ned i havet, vekk fra det livgivende lyset.

Se Også


Slik vil dei overvake giftalgane i framtida

Saman med Sea Eco håpar Funn å få på plass ein pilot som skal kunne gje sanntidsdata til oppdrettsselskapa om algar i fjordane.