NYHETER

Se alle artikler

Strid om frihandel med soyaprodusentene

Sjømat vil stå mot landbruk når Norge og Efta etter påske skal forhandle med det søramerikanske frihandelsforbundet Mercosur om en frihandelsavtale.

Frontene kan bli steile.

Utenriksdepartementet (UD) formulerer det diplomatisk i en pressemelding: "Landbruk vil … bli et krevende forhandlingsområde."

Handelsblokken Mercosur består av de fem landene Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay.

Efta-landene er Norge, Sveits, Island og Liechtenstein.

Norsk lakseproduksjon beslaglegger betydelige landområder i Brasil. Det er der en økende andel av vegetabilske ingredienser i laksefôret kommer fra.

Samtidig opplever Norge handelshindringer for laks på Brasil, som er ett av Chiles viktigste laksemarkeder. Landet er dessuten historisk ett av Norges viktigste markeder for klippfisk (bacalhau) -- og eksporten har de seinere årene møtt motstand.

Sjømat Norge entusiastisk

- Våre interesser i Mercosur-forhandlingene er i all hovedsak Mercosur som eksportmarked for våre marine produkter. Brasil er i dag det viktigste markedet i denne regionen. Og det er ulike hindringer i denne handelen. Vi ser derfor svært positivt på at Efta nå skal forhandle om en frihandelsavtale med Mercosur, sier Kristin Alnes til IntraFish.

Hun er fagsjef i bransjeorganisasjonen Sjømat Norge, der hun i mange år har arbeidet med markedsadgang.

- Landene i Mercosur har sterke eksportinteresser innenfor landbruksprodukter og er svært konkurransedyktige. Vi forventer derfor at dette blir vanskelige forhandlinger for Efta, som generelt har høg beskyttelse av landbruksprodukt, legger hun til.

Sp ikke entusiastisk

Senterpartiet har engasjert seg i saken og levert to skriftlige spørsmål til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (Høyre). Partiet vil vite hvilke offensive krav Norge vil stille i forhandlingene og hvor stor eksportøkningen eventuelt vil bli.

- Brasil og Argentina har voldsom eksportkapasitet på kjerneområder i norsk landbruk. Norge er markedsmessig sjanseløs mot mateksportører som Brasil og Argentina, og vi har ikke stort å gi. Det er farlig når slike spørsmål går under den politiske radaren, særlig når vi har en utpreget frihandelsvennlig regjering, sier leder for Stortingets næringskomité, Geir Pollestad (Sp), til Klassekampen.

På beddingen siden 2000

Efta og Mercosur inngikk allerede i 2000 en samarbeidserklæring. Partene etablerte i 2015 en såkalt rekognoserende dialog med sikte på framtidige forhandlinger. Dialogen ble sluttført i oktober 2016 da det ble enighet om et rammer for framtidige forhandlinger.

Første runde i forhandlinger om en frihandelsavtale fant sted i juni i fjor i Argentinas hovedstad Buenos Aires. Tredje forhandlingsrunde vil finne sted nå i april.

- Norge og Efta har over lengre tid ønsket å styrke relasjonene med Mercosur. Det legges opp til en brei og ambisiøs avtale. Foruten handel med varer og tjenester vil avtalen dekke tema som investeringer, immaterielle rettigheter, offentlige anskaffelser, handel og bærekraftig utvikling, heter det på UDs hjemmesider.

I 2016 utarbeidet Nærings- og fiskeridepartementet, i samarbeid med andre berørte departementer, en rapport om konsekvensene av en avtale med Mercosur.

- Oppsummert viser vurderingene i rapporten at en handelsavtale vil ha betydelig positiv effekt på handelen og gi nye muligheter for norsk næringsliv i et viktig marked, skriver UD.

Klassekampen konkluderer med at fisk vil stå mot landbruk: "Norge åpner for større matimport fra søramerikanske landbruksgiganter, for å få solgt mer sjømat … til Brasil og Argentina".

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, ellerabonner på vårt daglige nyhetsbrev.