NYHETER

Se alle artikler

Bekymret, men ingen dramatikk eller handelskrig

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) orienterte mandag organisasjoner i sjømatnæringen om status for norsk sjømats tilgang til ulike markeder.

Det var en topptung delegasjon fra departementet som møtte opp. Sandberg stilte med begge sine statssekretærer, samt politisk rådgiver, pluss en rekke toppbyråkrater stilte også opp. Fra næringen var det representanter både fra fiskeri– og oppdrettssiden, og industri og eksportører.

– Vi ser bekymringer, uten å snakke om noe dramatikk eller handelskrig, sa Sandberg da han åpnet møtet.

Det aller meste av norsk sjømat eksporteres som kjent. For laks gjelder det rundt 95 prosent av volumene. God tilgang til andres land markeder er derfor essensielt. Skjønt akkurat nå har vi andre «bekymringer».

– Det er ikke noe hvileskjær, men marked har vi nok av for tiden. (..) Det er viktig at vi kan levere det vi skal, sa Sandberg, og viste til at for markeder som Kina er særlig viktig at vi kan levere det de ønsker.

Kina – positive tilbakemeldinger

Møtet var strukturert ved at Sandberg og hans byråkrater tok en overordnet gjennomgang av de ulike land/markeder. Først ut var Kina.

– Etter våre siste møter, og siste besøk i Kina, har vi fått veldig positiv tilbakemelding. Så gjenstår det å se om kinesiske myndigheter svarer opp. Vi har i alle fall svart på de spørsmålene kineserne hadde, sa fiskeriministeren.

Det «gjenstår også å se» om det blir en løsning på importforbudet på hel laks fra Trøndelag, Nordland og Troms.

– Så har det vært noen uheldige situasjoner med Kina. Det så veldig bra ut en stund, så kom eksporten litt ned. Jeg vet ikke om det har sammenheng. Det har både vært den såkalte smuglersaken, og at en har eksportert syk fisk. Disse hendelsene var ikke noe tema da jeg var i Kina. Næringen må bli endra bedre, jeg får tillate å bruke ordet skjerpe seg, når det gjelder Kina. Så har har ikke noe grunn til å mistenke at næringen ikke følger opp etiske handelsregler, sa Sandberg.

Diskusjonene med en frihandelsavtale med Kina går bra, med neste runde i Beijing i september.

– Det er gode diskusjoner, men krevende. Vi har store ambisjoner, og sjømat er hovedinteressen i disse forhandlingene.

En utfordring er også at Norge ikke har store volumer tilgjengelig for Kina.

– Norsk sjømat, særlig laks, er veldig etterspurt i Kina. En utfordring er at kineserne ønsker de så store. Det er en oppfordring til næringen.

e921cfe7264047e24edc140df382302c Fra møtet i NFP. På bildet ser vi blant annet Stål Heggelund (t.v.) og Audun Maråk Foto: Anders Furuset

Fortsatt krevende i Brasil

I Brasil omtales markedsadgangen som «uendret, og fortsatt krevende».

– Det er både veterinære– og tekniske handelshindringer. Dette er noe Mattilsynet og ambassaden jobber med hele tiden. Brasil har vært utfordrende over tid, og et marked vi har brukt betydelige ressurser på, sa Sandberg. Det er særlig klippfisk som selges til Brasil.

– Brasil jobber med et nytt regelverk som synes å bli mer omfattende enn internasjonale regelverk. Det vil i så fall særlig skade klippfiskbransjen vår, og vi kan ikke sitte stille å se på det, sa Sandberg.

Avventer Storbritannia og EU–forhandlinger

Når det gjelder Brexit, vil det ikke påvirke Norges adgang til resten av EU.

– Avtalen vår der er forutsigbar. Når det gjelder det som skjer i Storbritannia, er det at vi får på plass overgangsordninger. Om de er gode nok, vet jeg ikke, sa Sandberg.

Han sa at det fortsatt er «masse usikkerhetsmomenter om hva som skjer med fisken når skilsmissen er et faktum».

– Vi gjør det vi kan for å sikre overgangsordninger.

Storbritannia er et stort marked for norsk sjømat, og står for rundt ni prosent av eksporten vår til EU.

– Regjeringen nedsatte en forhandlingskommisjon i slutten av mai. Men Norge kan ikke være foran EU, så vi må avvente forhandlingene mellom Storbritannia og EU, sa Sandberg.

USA: Stadig viktigere marked, to ting bekymrer

USA er et stort og raskt voksende marked. To forhold der bekymrer; «Seafood Import Monitor Program» og «Marine Mammals Protection Act»

Seafood Import Monitor Program, som setter en rekke krav til sporing, kan gjøre livet utfordrende for norske sjømatselgere.

– Det er veldig standardisert, og tar ikke hensyn til ulike forvaltninger. Norge og Island har gode regimer, men når de signaliserer at det skal utredes for all sjømat, inkludert oppdrett, kan det få enorme konsekvenser for oss, sa Sandberg.

– Vi trapper i alle fall ikke ned ressursbruken på dialog med amerikanske muligheter. (..) Det kommer krav om full sporing, også for kystflåten, noe som er en kjempeutfordring, sa han videre.

Kristin Alsnes fra Sjømat Norge kommenterte at det er «veldig utfordrende» for kystflåten som har mange og små landinger.

– Dette oppfattes som en handelshindring, sa hun.

Sandberg fortalte at han nettopp hadde vært i New York, og at han ble «sjokkert» over hvor dyr norsk laks var der borte.

– Næringen må kanskje ha litt mindre fokus på volum, men mer på pris. Selv om vi er store, er sjømat totalt veldig lite i den store helheten. Selv om vi skulle doble produksjonen, er det et nisjeprodukt, mente han.

Fiskeriministeren er også bekymret for at de nye reguleringene om sjømat hvor sjøpattedyr er bifangst kan bli en hindring for Norge. De nye reglene trer i kraft fra 2021.

– Vi er litt bekymret for at dette skal skape nye, unødvendige og uberettigede handelshindringer. Vi har ved en rekke sammenhenger stilt spørsmål om dette. (..) Jeg synes at det er alvorlig at USA ikke har prøvd å fremforhandle en avtale når det gjelder bifangst og sjøpattedyr, men valgt å gå sine egne veier med å innføre det, sa han.

Også oppdrettslaks kan bli påvirket, siden det hender at sjøpattedyr kommer inn i anlegg og må avlives.

– I 2019 vil vi bruke betydelig tid og ressurser på kontakt med amerikanske myndigheter, og vi dem status for ulike typer fiskerier i Norge. Vi har også betydelig kontakt med andre eksportland om dette temaet, sa fiskeriministeren. Noe av det de jobber med, er å skaffe vitenskapelig dokumentasjon på at bifangst av sjøpattedyr er et ikke–eksisterende eller neglisjerbart problem i Norge.

Dårlige utsikter med India, tilbakeslag med Indonesia

Om EFTAs frihandelsforhandlinger ble det blant annet informert om manglende fremgang i India.

– Utsiktene er dårlige. Vi har forhandlet i rundt ti år, men det er fortsatt en rekke uavklarte spørsmål. Den store utfordringen er at Indias vilje til å fjerne toll på industrivarer er alt for dårlig. Vi er i et vakuum hvor vi er usikker på hvordan vi kan få forhandlingene inn i rett spor. Vi kan i alle fall ikke få landet noe før India viser med engasjement.

Da ser det lysere ut når det gjelder forholdet til Mercosur, en Sør–Amerikansk handelsblokk.

– Prosessen ser veldig positiv ut, men slike forhandlinger er krevende. Dog er det mest positivt på jordbruksområdet, sa Sandberg.

Forhandlingene med Indonesia så veldig positive ut, helt til saken om palmeolje dukket opp.

– Forslaget i Stortinget om å forby palmeolje skapte naturligvis reaksjoner i Indonesia. Regjeringen har ikke noen interesse av å bryte internasjonale avtaler. Jeg tror at det er løsbart. Det handler med om hva EU gjør i forhold til palmeolje, sa Sandberg.

Japan på vent

I forhandlingene med Malaysia og Vietnam har det vært en pause.

– Da USA trakk seg fra TPP, ville de ha betenkningstid. Siden har vi tatt opp forhandlingene med Vietnam igjen.

I Japan er forhandlingene om en mulig økonomisk partnerskapsavtale litt på vent.

– Den politiske situasjonen i Japan er litt krevende. Det skal være valg der, både for partileder og parlamentet. Når valget er over, tror jeg at Japan vil ha et annet utgangspunkt.

Sandberg omtaler avtalen Japan og EU har inngått som «ambisiøs».

– Vi skal nå berede grunnen for å få minst like gode avtaler som Færøyene og Island har fått til.

b05864a5f03934ae12960f23d7c02b41 En rekke organisasjoner møtte mandag ledelsen i Nærings- og fiskeridepartementet for å få en oppdatering om sjømatnæringen og handel Foto: Anders Furuset