NYHETER

Se alle artikler

Opphever ILA-bekjempelsessonen i Karlsøy, Lyngen, Skjervøy og Tromsø

Mattilsynet har 29. april 2019 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Karlsøy, Lyngen, Skjervøy og Tromsø kommuner, Troms, opphevet bekjempelsessonen rundt lokaliteten Lubben i Karlsøy kommune.

ILA ble i mai 2018 påvist på sjølokaliteten Lubben i Karlsøy kommune, Troms. Lokaliteten drives av NRS Troms AS, Wilsgård Fiskeoppdrett AS og Troms Fylkeskommune.

Anleggene i bekjempelsessonen er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon av lokalitetene. Brakkleggingsperioden var over 28. april 2019.

Bekjempelsessonen oppheves og innlemmes i overvåkingssonen med virkning fra 29. april 2019. Overvåkingssonen vil fortsatt gjelde i to år fremover.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.