NYHETER

Se alle artikler

Salmar slaktet 41.400 tonn i andre kvartal

Selskapet har dermed slaktet knapt halvparten av forventet volum for hele året.

Ifølge en oppdatering torsdag fordelte slaktevolumene i andre kvartal seg slik:

  • Oppdrett Midt-Norge: 24.600 tonn
  • Oppdrett Nord-Norge: 14.100 tonn
  • Arnarlax – Island: 2.800 tonn

Totalt for andre kvartal: 41.400 tonn

Salmars slaktevolum i første kvartal var 35.500 tonn. Da selskapet presenterte førstekvartalstallene i mai, oppretthold de volumguidingen for 2019 på et forventet slaktevolum på 155.000 tonn.

Slaktevolumene er langt høyere enn det analytikerne hadde ventet på forhånd.

– Med 72.000 tonn slaktet i Norge så langt i år, trenger Salmar bare å slakte 73.000 tonn for å nå helårsestimatet. Dette betyr en nedgang på 4,6 prosent i Salmars slaktevolum i andre halvår, noe som indikerer et skifte i Salmars slaktemønster – eller at de ligger langt over målet for 2019, skriver analytiker Tore A. Tønseth i Sparebank 1 Markets i en oppdatering.

Han mener høyere volum kan være relatert til god vekst eller biologiske utfordringer.

– Men fordelaktige vekstbetingelser i Norge de siste måneden, gjør at vi tror de høye volumene er relatert til god biologi og sunn vekst. Vi venter å løfte våre estimater litt opp etter denne rapporten, siden mer volum er slaktet i første halvår sammenlignet med andre halvår. Vi utelukker heller ikke at Salmar kommer til å øke estimatet for slaktevolumet for hele 2019, skriver Tønseth.

Fullstendig rapport for andre kvartal 2019 blir offentliggjort 23. august.