NYHETER

Se alle artikler

GL-bygg skal bygge 30.000 kvadrat med laksefabrikk og settefiskanlegg for SinkabergHansen

SinkabergHansen bruker omtrent 1,4 milliarder kroner på å bygge ny laksefabrikk og settefiskanlegg med RAS-teknologi på Marøya. Denne uken inngikk selskapet avtaler med GL-bygg.

Nøkkeltall for laksefabrikken på Marøya og smoltanlegget ved Svaberget.

Laksefabrikken Marøya, nøkkeltall:

 • Grunnflate bygg: 9.000 m²
 • Totalt gulvareal: 17.000 m²
 • 2.800 m³ ferdigbetong / 480 betongbiler.
 • 1.400 betongelement leveres, utgjør 14.000 tonn.
 • Element fordeles på 560 trailerlass.
 • Maks total bemanning 90–120 mann, inkl. underleverandører SinkabergHansen
 • Byggetid: 21 måneder.

Svaberget smolt, nøkkeltall:

 • Grunnflate bygg: 13.200 m²
 • Totalt gulvareal inkl. plan 2, 15.200 m²
 • 6.600 m³ ferdigbetong /1.100 betongbiler.
 • 850.000 kg armering.
 • Rundt 50 ulike bedrifter på byggeplassen.
 • Maks total bemanning på byggeplassen 100–120 personer.
 • Byggetid: 2,5 år

Sjef i GL-bygg Arne M. Galguften og konsernsjef i SinkabergHansen Svein-Gustav Sinkaberg inngikk samarbeidsavtale om at GL-bygg skal bygge to store prosjekter for oppdrettsselskapet.

Det kommer frem i en pressemelding fra SinkabergHansen i dag.

Avtalen gjelder en totalentreprise for laksefabrikken til SinkabergHansen i tillegg til at GL-bygg skal ha en sentral rolle i byggingen av selskapets settefiskanlegg med RAS-teknologi på ved Svaberget på Marøya.

Totalt skal GL-bygg bygge ut vel 30.000 kvadratmeter industribygg for SinkabergHansen.

På Marøya hvor fabrikken skal bygges er riggingen i gang. Ifølge pressemeldingen vil arbeidet på laksefabrikken starte 2. september. Selskapene har avtalt at fabrikken skal stå ferdig 1. juni 2021.

Bygger fabrikk og RAS-anlegg

GL-bygg har også fått ansvaret for å bygge ut RAS-anlegget til SinkabergHansen på Svaberget. De kommende månedene vil det pågå omfattende støpearbeid på området, ifølge pressemeldingen.

Dette anlegget er forventet ferdigstilt 1. januar 2022.

– Dette er de to største kontraktene som GL-bygg noensinne har inngått. Forutsigbarhet over en lang periode for våre ansatte er en vesentlig side, sier daglig leder i GL-bygg Arne M. Galguften i pressemeldingen.

17.000 m² med laksefabrikk

Laksefabrikken på Marøya vil ha et samlet areal på 17.000 kvadratmeter.

Overhalla Betongbygg er underleverandør av prefabrikkerte element. Det tyske selskapet Baader skal levere prosessanlegget.

Det forventede produksjonsvolumet i det nye anlegget er 100.000 tonn fisk i året. Det er en dobling av kapasiteten sammenlignet med dagens fabrikk.

Landbasert settefiskanlegg

Anlegget ved Svaberget skal være et landbasert settefiskanlegg med RAS-teknologi. Det vil ha en bygningsmasse på 13.000 kvadratmeter i første byggetrinn.

Akva Group Land Based Norway på Sømna har fått kontrakten på prosessanlegget.

Det er planlagt en årlig produksjon på 2.000 tonn ved anlegget.

– Svært gledelig, og med store ringvirkninger, at oppdrettsindustrien i regionen i så høy grad velger «kortreise» entreprenører og underleverandører, sier Per Kristian Skaret og Stig Olav Barlien i pressemeldingen. De har oppgaven som prosjektledere ved laksefabrikken.

Største steget selskapet har tatt

Selskapet skriver i pressemeldingen at laksefabrikken og RAS-anlegget hver for seg er de klart største løftene som selskapet noensinne har valgt å gjennomføre.

– Strategien er å reinvestere og videreutvikle for fortsatt bærekraftig og sunn økonomisk drift. Klarer vi å legge grunnlag for ytterligere regional ringvirkning, har det også stor betydning også for oss, sier Sinkaberg i pressemeldingen.