NYHETER

Se alle artikler

Økonomiske alge-tap fortsatt uavklart

Etter algeangrepet var ikke tilgang på ny smolt problemet for Sørrollnesfisk. Det vil likevel ta år før situasjonen blir normal igjen.

Det var midt i mai at deler av Sør-Troms og nordre Nordland ble rammet av en giftig algeoppblomstring. Ni lakseprodusenter mistet fisk, men i forskjellig grad: Sørrollnesfisk, Northern Lights Salmon, Gratangslaks, Salaks, Nordlaks, Mortenlaks, Ellingsen Seafood, Ballangen Sjøfarm og Cermaq.

Verst rammet ble trolig den familieeide lille lakseprodusenten Sørrollnesfisk. Den har hovedkontor i bygda Sørrollnes, på øya Rolla i Ibestad kommune i Sør-Troms.

Samdrift med Northern Lights

Sørrollnesfisk har samdrift med lakseprodusenten Northern Lights Salmon på andre sida av Astafjorden, i Grovfjord kommune i Troms.

Sørrollnesfisk har tre konsesjoner og Northern Lights fire. Lokalitetene ligger i Astafjorden og Astafjordbassenget, i kommunene Skånland og Ibestad.

De to oppdrettsselskapene eier fisken i fellesskap. Og de eier i lag mesteparten (rundt 80 prosent) av Breivoll Marine Produkter, som er slakteriet på Ibestad.

Alle taps-tall som blir oppgitt i teksten nedenfor, er samlete tall for samdriften.

Brutalt algeangrep

To lokaliteter ble angrepet, begge med fisk som var satt ut i 2018. Bare 15 prosent av fisken overlevde. En del av fisken som døde, var stor og nesten slakteklar.

Samdriften mistet 4.100 tonn laks i mai. Hvis fisken hadde fått vokse opp, ville slaktevekta utgjort drøyt 10.000 tonn.

- Vi drifter nå på fisken som overlevde, sier daglig leder Åse Valen Olsen i Sørrollnesfisk til IntraFish.

Etter planen var slaktestart satt til 24. juni, og så skulle selskapet slakte jevnt utover fram til februar 2020.

- Nå har vi fisk til slakting bare i november-desember og litt i februar, sier Olsen.

1def9922b3179423d24693aaad7a0698 Kasse på kasse med død laks heises opp på kaia på landbasen til Northern Lights Salmon i Balteskard i Sør-Troms, etter at dødelige alger har tatt livet av flere hundre tusen laks. Foto: Northern Lights Salmon AS

Vil ta flere år

Algedøden rammet 14. mai.

- Det var midt i vårutsettet, som vi måtte skyve et par uker fram i tid. Vi fortsatte i begynnelsen av juni. Det har stort sett gått bra med denne fisken.

- Har det vært problemer med tilgang på smolt?

- Nei. Algeangrepet skjedde som sagt midt i smoltutsettet. Fisken som skulle settes ut i år, var planlagt lang tid i forveien. Det er ikke bare å øke utsettet for å kunne ta igjen tapt produksjon. Her må det hensynstas lokaliteter og brakkleggingsområder. Slike planer ligger fast. Det vil ta tid for oss å komme i normalt gjenge igjen. Jeg kan ikke tidfeste det nærmere, men vi skal ha kommet et stykke på vei i andre kvartal neste år. Vi håper at vi over tid gjennom ordningen som Fiskeridepartementet legger opp til, har mulighet til å ta igjen litt av det tapte, men siden vi mistet forholdsvis stor fisk, så vil det ta tid - flere år.

Ennå ikke klart

- Hvor stort økonomisk tap har dere lidd?

- Det tør jeg ikke si noe sikkert om fordi vi ikke vet eksakt ennå , men det er klart at når vi mister over 4.000 tonn, som igjen skulle blitt til 10.000 tonn, så er tapene store. Når det gjelder forsikring, så er fisken forsikret til en bestemt verdi levende vekt på hendelsestidspunktet, med fratrekk av egenandel. Reell egenandel avhenger av dødelighet per mær, men blir fort over 30 prosent. Prislappen på dødfisk-håndtering og opprydding blir nærmere 20 millioner kroner, men jeg vet ikke ennå fordi vi ikke er ferdig forhandlet om alle kostnader per nå. Jeg tror at vi på håndtering av dødfisk vil gå på et tap på 10 millioner pluss. I sum vil vi får dekt bare en brøkdel av kostnadene algene har påført oss.

286976f8c0d61ef5eafbc750eed4dbb4 Kasser med alge-død laks. Foto: Northern Lights Salmon AS

Forsikringssummens størrelse

Olsen framholder at opprydningskostnader med dødfisk ved slike hendelser er langt større enn det oppdrettere nå er forsikret for.

- Det bør bli en sak som forsikringsselskapene må se nærmere på. Vi bør få mulighet for å forsikre oss for høyere beløp enn det vi til nå har hatt mulighet til, sier hun.

Permitteringer

- Hvordan har det blitt med permitteringer?

- På sjøsida har vi ikke hatt noen. Men vi kunne ikke ta inn de ferievikarene vi hadde gjort avtale med. Slakteriet Breivoll Marine Produkter har rundt 30 ansatte. Der har vi hatt to måneder permittering grunnet algene. Vi fikk i august inn noe ekstern laks til slakting, men hva som skjer framover, er veldig usikkert. Fisken vi tenker å slakte hos oss, vil jo bare vare noen uker i november-desember og litt i februar, sier Olsen.

Margin på 42 prosent

Sørrollnesfisk omsatte i fjor for 234 millioner kroner og klarte en driftsmargin på 42 prosent. Landsgjennomsnittet for norsk næringsliv generelt er en driftsmargin er 6,2 prosent.

Årsresultatet for Sørrollnesfisk i 2018 ble knappe 77 millioner kroner, ifølge Brønnøysundregistrene.

Nøkkeltall SØRROLLNESFISK AS (tall i millioner kroner)
2018 2017 Endring
Inntekter 234,0 176,9 32,3%
Driftsresultat 98,2 75,1 30,8%
Resultat før skatt 99,4 75,8 31,1%
Årsresultat 76,9 58,1 32,4%
Driftsmargin 42,0% 42,5% -1,2%
Egenkapital 234,0 157,1 48,9%
Totalbalanse 273,6 210,2 30,2%
Langsiktig gjeld 8,9 12,1 -26,4%

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.

Se Også


Kontali: Algetap delvis motvirket av sterk tilvekst

Analysebyrået venter at det slaktes 1.300.000 tonn laks i Norge i år, noe som er opp 4 prosent fra i fjor.