NYHETER

Se alle artikler

Disse markedene betaler mest for norsk laks

Prisforskjellen mellom laks over og under 6 kg er uvanlig høy. Disse markedene betaler mest for laksen.

– Vi ser at markeder som Kina, Taiwan og Sør-Korea foretrekker stor laks over 6 kg, og andre produsentland som Chile har økt sin tilførsel av stor laks til disse markedene. Men Norge er fremdeles største produsent av stor laks globalt, og til Kina har vi allerede nå passert totaleksporten av laks for hele fjoråret. Til nå i år er det eksportert over 16.000 tonn fersk laks direkte til Kina, mot 12.000 tonn for hele 2018, sier Tom-Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd til IntraFish.

Da eksporttallene for august var klare viste de at vi aldri før har hatt så stor prisforskjell mellom ulike markeder før. Mens gjennomsnittsprisen til EU var 52,43 kroner, var prisen til Asia 14,19 kroner høyere, og prisen til Nord-Amerika 16,47 kroner høyere.

En større svekkelse av krona mot dollar enn mot euro er en forklaring på dette. I tillegg kan økt etterspørsel fra Asia etter stor laks, som man ikke klarer å dekke, forklare noe av differansen.

Store forskjeller også i EU

En oversikt IntraFish har utarbeidet basert på Sjømatrådets eksportstatistikk over enkeltland som har kjøpt over 5.000 tonn laks til nå i år, viser at Sør-Korea er markedet som har betalt den høyeste prisen for norsk laks om en ser snittprisen for hele 2019 fram til og med uke 35. Sør-Korea har nemlig kjøpt over 14.000 tonn laks til en snittpris på 73,11 kroner per kg.

Nummer to på den lista er Kina, som i snitt har betalt 70,79 kroner per kg laks til nå i år. De neste på lista er Hongkong, USA og Taiwan, som halle har betal en pris per kg på over 69 kroner. Dette er alle markeder som foretrekker laks over 6 kg, noe som har ført til at prisdifferansen på laks over og under 6 kg nå er på over 14 kroner per kg ifølge siste Nasdaq Salmon Index.

Men det er ikke bare i de såkalte flymarkedene at det er stor prisforskjell. Store markeder for norsk laks, som Nederland og Italia, har til nå i år betalt over 63 kroner per kg for laksen, mens de to største enkeltmarkedene, Polen og Danmark, har betalt 5 kroner mindre per kg.

Forbrukerne merker ikke forskjell

En forklaring på prisforskjellen er altså hvilke størrelser de ulike markedene ønsker. Men ifølge Sjømatrådet er det muligheter for norske produsenter til å selge mer laks under 6 kg til for eksempel Kina. I alle fall merker ikke forbrukerne forskjell når det kommer til smak.

Gangsø forteller at Sjømatrådet har kjørt blindtester blant kinesiske forbrukere med laks mellom 3–4 kg og 6–7 kg for å se om forbrukerne foretrakk den ene foran den andre.

– Den blindtesten ga ingen klar preferanse for den ene eller andre størrelsen. Vi må jobbe med mulighet for å få mer av de laksestørrelsene vi har i Norge, til å gå inn i disse markedene med stor etterspørsel. Mer laks kan også på sikt gå inn i mer bearbeidede produkter, og da gjerne laks av andre størrelser enn den største, sier han.

– Bør norsk oppdrettere produsere mer stor fisk over 6 kg for å eksportere til disse markedene?

– Det må det være opp til produsentene å bestemme. De vet hva som er mulig å få til. Men Norge kunne solgt mer laks til disse markedene enn vi gjør i dag dersom Norge hadde hatt mer stor laks å selge. Men som blindtesten viser så klarer ikke forbruker å skille mellom stor- og mellomstor laks. Derfor er det muligheter for andre størrelser i disse markedene også, svarer han.

Rangering etter pris per kg til og med uke 35 (FOB-priser norsk grense)
Land kr/kg 2019 Volum 2019
Sør-Korea 73,11 14180
Kina 70,79 16451
Hongkong 69,36 8864
USA 69,20 10309
Taiwan 69,11 7292
Japan 68,64 10524
Thailand 66,37 8126
Portugal 64,95 7186
Italia 63,17 39583
Nederland 63,09 40737
Tyskland 62,68 23445
Frankrike 61,79 53847
Sverige 61,78 13207
Storbritannia 61,67 36633
Spania 61,55 42163
Ukraina 59,52 7591
Litauen 59,30 24788
Polen 58,72 92841
Danmark 58,13 62796
Finland 56,88 15925
Rangering etter volum til og med uke 35 (FOB-priser norsk grense)
Land kr/kg 2019 Volum 2019
Polen 58,72 92841
Danmark 58,13 62796
Frankrike 61,79 53847
Spania 61,55 42163
Nederland 63,09 40737
Italia 63,17 39583
Storbritannia 61,67 36633
Litauen 59,30 24788
Tyskland 62,68 23445
Kina 70,79 16451
Finland 56,88 15925
Sør-Korea 73,11 14180
Sverige 61,78 13207
Japan 68,64 10524
USA 69,20 10309
Hongkong 69,36 8864
Thailand 66,37 8126
Ukraina 59,52 7591
Taiwan 69,11 7292
Portugal 64,95 7186

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.