NYHETER

Se alle artikler

Cermaq vurderer å bygge nytt settefiskanlegg

Cermaq Norway vurderer både utvidelse av eksisterende anlegg, samt et helt nytt anlegg for å nå ambisjonen om å bli selvforsynt av smolt.

Selskapet er blant Norges største lakseselskap, med en årsproduksjon på rundt 54.000 tonn. Produksjonen er delt omtrent 50/50 mellom Finnmark og Nordland (hovedsakelig Steigen).

- Målet vårt er å bli helt selvforsynt med settefisk. Der er vi ikke i dag - nå kjøper vi en del smolt av eksterne leverandører, sier Knut Ellekjær til IntraFish. Han er administrerende direktør i selskapet, og møter oss ved distriktskontoret i Oslo (hovedkontoret til Cermaq Norway ligger i Steigen).

Selskapet har fire settefiskanlegg i dag, alle i Nordland, og alle i stor grad basert på gjennomstrømmingsteknikk.

Størst er anlegget Forsan i Steigen kommune, som har en fremtidig produksjonskapasitet på 12,2 millioner smolt. Det ble offisielt åpnet av daværende fiskeriminister Per Sandberg i oktober 2016.

- I tillegg har vi anlegg i Hopen, Holmvåg og Dypvik. Vi vurderer mindre investeringer på disse tre, samt utbygging av Forsan, sier Ellekjær.

Bygge nytt i Finnmark?

I tillegg vurderer selskapet å bygge et helt nytt anlegg i Finnmark, nærmere bestemt i Hasvik på Sørøya.

- Vi har igangsatt en prosess i samarbeid med Hammerfest Energi. Jeg understreker at planene er i en tidlig fase, men det vi ser på er muligheten for et RAS-anlegg. Da vil vi også vurdere produksjon av postsmolt, sier Ellekjær.

Status er nå at søknader om anlegget er under vurdering av offentlige instanser, og ingen beslutning om en eventuell bygging er tatt. Planen er et anlegg med en årlig kapasitet på ca 12 millioner smolt eller 3.500 tonn biomasse.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.

Se Også


Cermaq: Folkene er vår viktigste ressurs

Cermaq Norway hadde et godt år i 2018, og sier at de er rigget for fremtiden. Algeutfordringene i vår gjør imidlertid at de ikke får noe volumvekst i år.