NYHETER

Se alle artikler

Cermaq: Folkene er vår viktigste ressurs

Cermaq Norway hadde et godt år i 2018, og sier at de er rigget for fremtiden. Algeutfordringene i vår gjør imidlertid at de ikke får noe volumvekst i år.

- Å få jobbe med et slikt lag har vært det mest givende for meg i tiden jeg til nå har ledet Cermaq Norway.

Knut Ellekjær (57) tok over styringen av Cermaq Norway sommeren 2017, etter at Geir Molvik hadde rykket opp til å bli toppsjef i Cermaq Group (og Snorre Jonassen var konstituert i stillingen). IntraFish møtte Ellekjær ved selskapet kontor i Oslo forrige uke for å få en oppdatering på drift, planer og tanker.

- Selskapet har 539 ansatte, hovedsakelig i Steigen, Vesterålen, Hammerfest og Alta. Det er en fantastisk engasjert gjeng, som er rause, står på og er faglig dyktige. Vi har lav turn over, ganske lavt sykefravær og en positiv utvikling med tanke på skader, sier Ellekjær.

Han mener at selskapet er «godt rustet for reisen fremover».

- Mange varme ord, men får de ansatte bonus også?

- Ja, vi har en bonusmodell som omfatter absolutt alle ansatte, sier Ellekjær, uten at han vil utdype noe om hvilke kriterier som legges til grunn - eller hvor store utbetalinger de har hatt.

Cermaq satser mye på de ansatte, sier Ellekjær.

- Folkene er vår viktigste ressurs, og vi jobber hele tiden med å styrke dem og bedre organisasjonen. Vi jobber med programmer på tvers av hele organisasjonen, både ulike avdelinger og land. Nylig har vi også satt i gang en mentorordning for yngre lederkandidater.

Et godt år - med noen utfordringer

Selskapet har såkalt avvikende regnskapsår, som går fra 1. april til 31. mars. Tallene for fjoråret ble nylig offentliggjort i Foretaksregisteret. De viste at selskapet omsatte for 3,5 milliarder kroner og tjente 1,1 milliarder kroner på driften.

- 2018 ble et godt år for oss, med det nest beste driftsresultatet vi har hatt. Volummessig ble det veldig likt året før, med rundt 54.000 tonn. Samtidig hadde vi ganske store utfordringer med 17g, særlig i Finnmark. Det var dårlig tilvekst og en del luseutfordringer. Kostnadssiden var også utfordrende, men det som bidro mest positivt var et sterkt marked med gode priser. I sum ble det et godt år, sier Ellerkjær.

Selskapet er opptatt av å ha en desentralisert lederstruktur.

- Beslutninger skal tas tett på merdkanten. Vi har nylig gjort endringer i Finnmark slik at vi har fått en mer lean organisasjon der, og vi har styrket sjøorganisasjonen i Nordland.

- Hold liv i fisken, hold liv i bygda

Etter regnskapsårets utløp ble Cermaq og Ballangen Sjøfarm hardt rammet av dødsalgen. De to selskapene har samdrift. I tillegg eier Cermaq 30 prosent av sistnevnte.

Totalt mistet de rundt 3,2 millioner fisk på 0,1 - 4 kilo. Om all fisken hadde fått vokst seg frem til slaktevekt, ville den ha utgjort et volum på 14.000 - 17.000 tonn sløyd vekt.

- Det begynte å regne fisk i Ofoten. Da opprettet jeg hvordan vi opprettet kriseberedskap, og samarbeidet på avdelinger og selskap. Det var en fantastisk dugnadsånd i området. Folk jobbet nesten døgnet rundt i flere uker, sier Ellekjær.

- Det å holde liv i laksen, handler også om å holde liv i bygda. Det er i slike kriser at en ser at organisasjonen er hel ved. Vi måtte stenge ned slakteriet i halvannen måned. Det var og er en alvorlig situasjon.

Cermaq-sjefen roser offentlige instanser som Mattilsynet, Fiskeridirektoratet og Nærings- og fiskeridepartementet for at de jobbet godt sammen da det sto på.

- Er dere fornøyd med kompensasjonen fra Nærings- og fiskeridepartementet, om midlertidig økt MTB?

- Det er godt at det kom på plass en kompensasjonsordning, men vi skulle ønske at den hadde vært litt høyere.

Algeutfordringer hindrer volumvekst

Grunnet algeforårsaket død venter Cermaq ikke noe volumvekst i år.

- Volumet fremover blir negativt påvirket av alger, mens andre forhold trekker i motsatt retning. Vi har blant annet kjøpt 4.320 tonn produksjonskapasitet på auksjon, og jobbet med å bygge biomasse i 2018, men algesituasjonen vil prege volumene våre fremover, sier Ellekjær.

Hvor stort volum de venter å slakte i inneværende regnskapsår vil han ikke være spesifikk på.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.

Se Også


Cermaq vurderer å bygge nytt settefiskanlegg

Cermaq Norway vurderer både utvidelse av eksisterende anlegg, samt et helt nytt anlegg for å nå ambisjonen om å bli selvforsynt av smolt.