NYHETER

Se alle artikler

Laveste laksepriser på flere år – usikkerhet om hvor lenge det varer

Lakseprisene har de seneste ukene vært langt lavere enn «alle» hadde ventet.

Fredag rapporterte IntraFish om spotpriser lavt på 40-tallet for denne uken. Nivået er trolig på eller nær produksjonskost for noen av oppdretterne, og en må flere år tilbake for å finne like lave nivå.

– Det er laks overalt. Vi har nok laks på lager og kjøper ikke før prisene kommer lenger ned enn det oppdretterne vil ha nå, sa en innkjøper til IntraFish fredag.

To finansanalytikere IntraFish har snakket med tør ikke ha noen sterke meninger om hvor lenge de lave prisene vil vedvare.

– Vi har lenge trodd at vi har vært i bunnen, men det har falt videre. I det korte bildet ser det ut til å ha vært en ubalanse i markedet – det har kommet ut mer laks enn hva markedet var forberedt på, sier Kolbjørn Giskeødegård. Han er senioranalytiker i Nordea Markets.

– Målt i lokal valuta har vi nå de laveste prisene på 4–5 år, legger han til.

Trolig lave priser er par måneder til

Aksjeanalytiker Knut-Ivar Bakken i Danske Bank sier at «det er ingen tvil om at prisene er lavere enn hva aksjemarkedet hadde ventet».

– Jeg har ingen veldig god forklaring på de lave prisene, men det kan se ut til at det har vært noe svakere etterspørsel enn normalt, sier Bakken.

Han noe overrasket over hvor lavt prisene har gått, og hvor lenge de har vært svake.

– Tilbudsveksten har ikke vært dramatisk for kvartalet under ett, hverken i Norge eller globalt. Så kan det se ut som at tilbudsveksten har falt fra historisk 6–8 prosent årlig til 4–5 prosent nå, sier han.

Bakken tror at prisene forblir lave et par måneder til.

– De tar seg nok ikke ordentlig opp igjen før etter oktober.

God tilvekst

Giskeødegård i Nordea tror at en «grei» økning i volumene i Europa har bidratt til å presse prisene ned.

– Så langt i år per utgangen av august er eksporten ut av Norge opp 30.000 – 35.000 tonn fra i fjor. Det er ikke noe voldsomt, men samtidig er det god økning fra Storbritannia, Island og Færøyene, så totalt sett i Europa er det en del opp.

Grunnen til økningen er ifølge Giskeødegård god tilvekst i sjø og bedre overlevelse.

– En gjør kontinuerlig fremgang på fôr og avl, som er langsiktige drivere. Næringen har slitt med biologi og vekst i flere år, men nå klaffer det bedre enn på lenge.

Vanskelig å spå på kort sikt

Giskeødegård mener at det er vanskelig å spå lakseprisen på kort sikt.

– Den kan stige 1–2 euro på få uker eller fortsette på et lavt nivå en lengre periode. Erfaringsmessig stigere prisene inn mot fjerde kvartal, og i alle fall mot jul, men det er veldig ulik timing på den oppgangen fra år til år, sier han.

– Både kampanjer og salgsaktivitet ute, størrelse på varelager og ikke minst tilgang på ny fisk fra sjøen vil være faktorer som bestemmer prisen. Det er veldig vanskelig å ha gode meninger om det på kort sikt, legger Giskeødegård til.

På lengre sikt tror han på bedre priser.

– På Fish Pool har 2020-prisen gått ørlite ned, men ligger fortsatt på 60 kroner. Det er nok fortsatt 2020 og videre som aksjemarkedet fokuserer på, sier han.

Tror konsensus ligger for høyt, men at lavere priser er i stor grad priset inn i aksjene

Bakken i Danske Bank har hold-anbefaling på de fleste lakseaksjene, men også noen kjøp. Meglerhuset har Lerøy Seafood Group som sin topp-anbefaling av lakseaksjer nå.

– Jeg tror en del misforstår den aksjen. Mange frykter for rødt lys i Hordaland når trafikklyssystemet kjøres, og dermed redusert produksjon – men selv om det skulle bli rødt, vil Lerøy Sjøtroll kunne øke volumene fra andre halvår 2020 grunnet storsmolt-strategien, sier Bakken.

Lakseaksjene har falt de seneste dagene, og er ned 5,1 prosent den seneste uken. Så langt i år er de opp 4 prosent.

5d7f92f581a2a7f0c8811b8f0ab5d662 Slik har kursutviklingen i Oslo Børs Seafood Index vært de seneste tre måneder. Skjermdump tatt tirsdag ettermiddag (10. sep.) Foto: Oslo Børs

– Det er flere drivere på lang sikt. Det er fortsatt lave renter, og dermed færre alternativer for avkastning. Nær alle venter fortsatt økt etterspørsel av laks, og en lakseaksjene gir direkteavkastning (utbytte/aksjekurs) på 4–6 prosent i året, sier Bakken.

Mye av dette er imidlertid allerede priset inn i kursene, mener han.

– Aksjeprisene er nær rekordhøye, og en god forventet god inntjening for selskapene er allerede i stor grad priset inn, sier han.

Han mener også at konsensus, altså hva aksjeanalytikere i snitt venter av inntjening hos lakseoppdretterne, ligger for høyt, og vil bli nedjustert.

– Men det er nok også ventet blant investorene, så selv om konsensus kommer ned, betyr ikke det nødvendigvis at aksjekursene kommer etter, sier han.

Likevel anbefaler Bakken å være litt forsiktig med lakseaksjer på kort sikt.

– De får nok ikke noe drahjelp fra lakseprisene, og det er ikke positivt at konsensus kommer ned. Og selv om investorene venter lavere priser enn analytikerne, er nok prisene som har vært enda lavere enn også de venter. Samtidig tror jeg ikke på noe kollaps i aksjekursene, blant annet grunnet den støtten direkteavkastningen gir, sier Bakken.

Han venter stabile til litt høyere laksepriser i 2020 og 2021 sammenlignet med 2019 totalt sett.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.