NYHETER

Se alle artikler

- Oppdretterne kan stole på Sp

Sps fremste næringspolitiker Geir Pollestad forsikrer oppdretterne om at de kan stole på Sp. – Hvis jeg var oppdretter, ville jeg stemt på oss, sier han.

Senterpartiets fiskeripolitiske talsperson Geir Adelsten Iversen skapte sjokkbølger i havbruksnæringa midt under valgkampen. Da proklamerte han at alle kommuner som får Senterparti-ordfører etter valget, vil sørge for at «kravet om lukkede anlegg blir påbudt». Han trakk tilbake uttalelsen nesten umiddelbart, men skaden var allerede skjedd.

IntraFish har snakket med tillitsvalgte i Sp som sier at «der er ulike meninger om oppdrett» i partiet, men de ønsker ikke stå fram.

- Er det sikkert at dere er til å stole på?

- Ja, det er vi. Min partikollega kom med et uheldig innlegg som nå er trukket tilbake. Programmet vårt er tydelig. Vi støtter oppdrett. Vår næringspolitikk er offensiv når det gjelder havbruk. Innsatsen vår for næringa i Stortinget er «stødigt», sier Geir Pollestad til IntraFish.

Senterparti-politikeren fra Rogaland leder Stortingets næringskomité.

Forhandlingene i gang allerede

Det har vært vanskelig å få partiets ledende representanter i tale tirsdag ettermiddag, dagen etter valget. De har sittet i forhandlingsmøter om posisjoner lokalt i hele dag.

Sp er utropt til kommune- og fylkestingsvalgets vinner i 2019. Partiet gikk mest fram av alle partiene: 5,9 prosent til 14,4 prosent på landsbasis. Det ligger an til å få ordførerne i mange flere kystkommuner enn tidligere.

790bd0ccd90f1f722bdff3abd66c9d96 Er det Senterpartiet som skinner over distriktsnorge? Foto: Bent-Are Jensen

Partiet kan komme til å skaffe seg betydelig innflytelse nedover langs hele kysten, mer enn tidligere. Det ligger an til å få fylkesordføreren i Trøndelag (kanskje), Nordland og det nye fylket Troms-Finnmark – der kandidaten er Ivar Prestbakmo. Han vil imidlertid ikke svare IntraFish på spørsmålet om Sp er til å stole på etter Iversens innspill. Per SMS henviser Prestbakmo til Pollestad.

Diskusjon innad i partiet

- Er der sterke krefter i Sp som er skeptiske til havbruk eller måten oppdrettslaks produseres på i dag?

- Hos oss som i flere andre partier er der en diskusjon om måten å drive oppdrett på. De som tror at det vil være likt som i dag om fem år, tar feil. Men endringer må skje på forutsigbar og kunnskapsbasert måte. Vi lever godt med den interne debatten i partiet. Landsmøtet vårt ga brei støtte til havbruk. Det er ei viktig distriktsnæring, sier Pollestad på mobil til IntraFish.

- Blir det lettere for oppdrettsselskapene å skaffe seg mer arealtilgang med et styrket Sp?

- Våre politikere i kommunene langs kysten er interesserte i å avklare arealkonflikter og finne arealer for oppdrett. Våre folkevalgte er opptatt av verdiskaping og arbeidsplasser.

Sammenlikner med vindkraft

- Et styrket Sp stiller seg altså positive til vekst og utvikling innen akvakultur?

- Ja, men jeg pleier å si når jeg møter folk i næringa at de må passe seg for ikke å ende opp som vindkraftens forkjempere. Fra å være elsket av alle, er de nå hatet av alle. Jeg ønsker ikke at det skal skje med havbruk. Da er det viktig at en del av verdiskapingen legges igjen i kommunene der den skjer, sier Pollestad og kommer inn på diskusjonen om arealavgift eller tilsvarende.

216668d5ab28344b99d59c4687469179 Ny næring: Vindmøller. Her ved Sortland i Vesterålen. Foto: Bent-Are Jensen

EØS og handelspolitikk

- Kommer EØS-motstanderne styrket ut av dette valget?

- Nei, EØS og frihandelsavtaler er Stortingets bord. Stortingets sammensetning er den samme i morgen som i går. Høyre bruker tida på å lage et skremmebilde av Sps holdning til EØS-avtalen. Vårt alternativ er mindre inngripende enn dagens avtale. Vi ønsker at mer skal bestemmes på Stortinget og mindre i Brussel.

- Vil dette lokalvalget føre til nye føringer for norsk havbrukspolitikk?

- Nei, det tror jeg ikke. Hovedtrekkene i den politikken blir bestemt på Stortinget. Havbruksnæringa og Sp har felles interesser. De nyvalgte representantene er gode ambassadører for lokalt næringsliv og havbruk, sier Pollestad til IntraFish.

Sp og Ap styrer kysten

Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i oppdretternes største bransjeorganisasjon Sjømat Norge ser fram til et godt samarbeid med de nyvalgte Sp-representantene langs kysten.

- Partiet har gjort et godt valg, ikke minst i områder der fiskeri- og havbruksnæringa står sterkt. Det er Sp og Arbeiderpartiet som nå styrer kystkommunene, og i noe mindre grad Fremskrittspartiet og Høyre. Det ser ikke ut til at de mer polariserte ytterkantene på venstresida får noen dominerende posisjon langs kysten, sier Ystmark til IntraFish.

Han legger til at han ser Sp som et «stødig lokalt styringsparti».

9cd7558ee0a1ac20d85592f71e56020c Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge. Foto: Jon Arne Grøttum/ Sjømat Norge

- I lokal- og regionalpolitikken har Sp historisk sett vært positive til næringsutvikling, og der har sjømat vært en viktig bærebjelke. Vi opplever ikke Sp som et radikalt parti. Det er i de store byene at de radikale partiene har gått fram. Vi skal framover ha en god dialog med Sps kommende fylkesordførere, ordførere og andre politikere om arealtilgang, havbruk og fiskeripolitikk.

Frir til det rødgrønne venstre

Ystmark stiller seg forsøksvis forsonende til de andre partiene som har gått fram i valget.

- Den radikale utvikling vi ser i byene, er et sterkt uttrykk for utålmodighet i klima- og miljøpolitikken. Der er næringa langt framme. Daglig blir vi pushet i markedene til å ta tydelige bærekrafts-standpunkter. Vi tilpasser måten vi driver på, til nye klima- og miljøkrav.

Eksempler han nevner er en betydelig pågående elektrifisering av sjø-anlegg.

- Der er innført strenge rutiner for å sikre reint hav. For oss er sertifisering av bærekraftig produksjon viktig. Og viktig har det vært for oss lenge. Det samme gjelder fiskefôr-bransjen. I utgangspunktet er laks, sild og torsk svært klimavennlige produkter, sier Ystmark.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.

Se Også


Årets valg er viktigst for havbruk

Hvordan kommunestyrene og fylkestingene ser ut etter høstens valg, vil ha mest å si for havbruksnæringen ettersom de er viktige forvaltningsorganer når det gjelder sjøarealene.