NYHETER

Se alle artikler

Vil selge eller avvikle Giek Kredittforsikring

Regjeringen forslår et helt eller delvis salg, eventuelt en avvikling av Giek Kredittforsikring. Samtidig opprettes et statlig tilbud for visse land.

Det opplyser Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) i en melding i forbindelse med statsbudsjettet mandag.

For å erstatte Giek foreslås det at det opprettes et statlig tilbud om kortsiktig kredittforsikring til «non-marketable»-land, det vil si alle land foruten EU-land, ETFA-land, Australia, Canada, Japan, New Zealand og USA.

Giek tilbyr kortsiktig kredittforsikring på kommersielle vilkår. Selskapet har gått med underskudd de seneste årene.

Flere grunner

«Manglende utsikter til lønnsomhet og potensiell statsstøtte-problematikk for hoveddelen av Giek Kredittforsikring sin virksomhet gjør at regjeringen ikke vil opprettholde selskapet slik det er i dag», heter det i meldingen.

Regjeringen vil nå be Stortinget om en fullmakt til et helt eller delvis salg, eventuelt en avvikling av selskapet.

- Regjeringen mener at det er et velfungerende marked for kortsiktig kredittforsikring, og at norske bedrifter i stor grad har tilgang på kredittforsikring fra private aktører. Likevel ser regjeringen at det private tilbudet er noe mer ustabilt i enkelte land, og at i enkelte marked vil et statlig tilbud være eneste alternativ, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i meldingen.