NYHETER

Se alle artikler

Tjuveri av laks øker i Chile

IntraFish meldte i 2017 at tjuveri utgjør rundt 1,5 prosent av lakseproduksjonen i Chile. Prosenten er den samme, men omfanget vokser i tråd med økt produksjon.

Chilenske lokalaviser melder stadig om små og store laksetjuverier.

Én av de store produsentene i Chile er Cermaq. Fra konsernhovedkvarteret i Oslo bekreftes problemet:

- Det er dessverre et problem i Chile. Det forekommer både fra oppdrettsanlegg og foredlingsfabrikker. Det er anslått at 1,5 prosent av den årlige produksjonen blir stjålet, noe som er tap både for selskapene som blir rammet, og også når det gjelder betaling av skatter og avgifter til det offentlige. I likhet med andre selskaper har Cermaq kontrollsystemer for å løse disse problemene og forhindre tjuveri av fisk, skriver kommunikasjonsdirektør Lise Bergan i Cermaq i en e-post til IntraFish.

Mer i detalj vil hun ikke gå. IntraFish hadde også spurt om dette er et økende problem. Og om hvor store tap Cermaq har lidd på grunn av tjuveri. Og om tjuvene går fram på voldelig vis.

Heller ikke en annen stor produsent i Chile, Mowi, vil utdype svaret. Fra konsernhovedkvarteret i Bergen svarer kommunikasjonsdirektør Ola-Helge Hjetland kort at tjuveri «foreløpig ikke er et stort problem» for Mowi.

- Tar aldri slutt

Men lokalavisen El Llanquihue i landets laksehovedstad Puerto Montt har gått i dybden i en reportasje som oppsummerer situasjonen: Dette er «en historie som aldri tar slutt», og tjuveri er en «tiltagende hodepine for næringa».

I 2018 eksporterte Chile laksefisk for 4,728 milliarder dollar. Det tilsvarer drøyt 43 milliarder kroner.

I dollar er eksport-økningen fra året før på 13,7 prosent.

I fjor produserte chilenerne 829.000 tonn laksefisk, hovedsakelig atlantisk laks.

Avisen skriver at tjuveriene nå er ute av kontroll og at de utføres av stadig bedre organiserte «mafiagrupper» som benytter seg av stadig mer avanserte metoder.

275dedbeb9a2b34eea0687d187f6e0ad Laks fra Chile. Illustrasjonsfoto fra arkiv

- Bekymret over voldsnivået

Det dreier seg om tjuverier fra mærer og fra transporter, ifølge avisen.

- Vi er bekymret over nivået på samordning mellom disse bandene, og vi er bekymret over voldsnivået, på hvordan tjuveriene virker inn på våre ansatte, tapet av eiendom og mulig effekt på sluttproduktet siden det ikke er sporbart, sier regionsjef Tomás Monje i SalmonChile, ifølge El Llanquihue.

Bransjeorganisasjonen opplyser at politimyndighetene hittil i år har konfiskert 80 tonn stjålet laks.

Det er SalmonChile som anslår at tjuveriene utgjør rundt 1,5 prosent av årsproduksjonen, noe som tilsvarer et tap på rundt 50 millioner dollar.

50 millioner dollar utgjør rundt 457 millioner norske kroner, basert på dagens kurs.

IntraFish refererte nettavisen Aqua i november 2017, for snart to år siden. Også da var estimatet 1,5 prosent av total produksjon samt 50 millioner dollar. Tilsvarende sum i kroner var den gang 408 millioner.

Ny rekord

Ifølge El Llanquihue gjorde politimyndighetene i august i år sitt hittil største beslag av stjålet laks: 25 tonn som var tatt fra et AquaChile-anlegg. 14 personer ble arrestert etter at marinepolitiet kontrollerte et fartøy som var på vei ut av Puerto Montt. Mannskapet kunne ikke gjøre rede for hvor lasten kom fra.

Inntil dette beslaget i august, var rekorden fra mai i år da politimyndighetene konfiskerte et parti på drøyt 17 tonn, som inntil da hadde vært det største på ti år.

Fisk som er stjålet fra mær, kan ha vært behandlet med antibiotika og lusemidler, og kan derfor være farlig å spise.

42956b3c0f89c399b8250ece3b4c1e16 Anlegg i Chile. Illustrasjonsfoto: Samuel M Beebe/ Ecotrust

SalmonChile rapporterer at siden 2010 har selskapene anmeldt mer enn 350 tjuverier. Minst 100 personer er arrestert for tjuveri og heleri.

Mellom 2012 og 2018 er det avsagt mer enn 230 dommer.

Fra 2017 til 2018 har politimyndighetene beslaglagt 12 fartøyer og 19 biler.

Overfall på vogntog

El Llanquihue skriver at tjuveriene tiltar i grad av voldelighet, noe IntraFish også tidligere har referert avisen på.

Selskapene reagerer med styrket vakthold, særlig om nettene, og skjult kameraovervåkning med avansert teknologi.

El Llanquihue meldte i februar i år at det i løpet av de siste to og et halvt år er registrert 141 overfall på vogntog med laks i Chile. Ranene skjer ved at bilene blir stoppet langs eller i tilknytning til den interamerikanske motorveien, Rute 5. Tjuvene enten tømmer lasterommet på bilen eller tar med seg hele containeren. Avisen melder at containerne ofte forsvinner uten å etterlate seg spor.

Mottiltak

Politimyndighetene har etablert egne enheter som har spesialisert seg på å stoppe laksetjuveriene.

Et annet tiltak som myndighetene har iverksatt, er nye merkeordninger som viser kundene at laksen de kjøper er lovlig og kontrollert. Sjømat til salgs i Chile skal nå ha «blått stempel» (sello azul).

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.