NYHETER

Se alle artikler

Nova Sea-selskap får dyrke tare

Tomma Laks, hvor Nova Sea eier 49 prosent, har fått tillatelse til å dyrke ulike tarearter på et 3 hektar stort område i Nesna kommune i Nordland.

Det fremgår av et vedtak som IntraFish har fått innsyn i. Vedtaket er datert 19. september.

Det er på lokaliteten Valvika i Nesna tillatelsen er gitt.

Nærings- og fiskeridepartementet har gitt tillatelse til dyrking av tareartene sukkertare, butare, stortare, fingertare, havsalat og søl.

300 tonn

Ifølge vedtaket vil selskapet gradvis øke produksjonen, opp til maksimalt 300 tonn.

Saken har vært på til høring hos en rekke instanser, som kommunen, Fiskeridirektoratet, Kystverket og Mattilsynet.

IntraFish har kontaktet Tomma Laks, som sier at de ikke ønsker å kommentere saken.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.