NYHETER

Se alle artikler

Flere selskaper risikerer redusert MTB i Midt–Norge

Vedvarende og økende lusetrykk gjør at flere lokaliteter kan få pålegg om redusert maksimalt tillat biomasse (MTB).

Regiondirektør for Trøndelag og Møre og Romsdal, Bjørn Røthe Knudtsen, forteller IntraFish at Mattilsynet kjenner seg igjen i beskrivelsen til koordinator for Midt–Norge Lene–Cristin Ervik av lusesituasjonen i regionen.

I uke 40 i år hadde Norge de høyeste antallet lokaliteter over lusegrensen på fem år.

– Det er ikke bare vedvarende høye lusetall i Midt–Norge, men også begrensninger i utstyrskapasitet og bemanning i flere sammenhengende perioder, sier Knudtsen.

– Jevnt over må jeg si situasjonen er den samme i Møre og Romsdal og Sunnmøre. Alle lokalitetene er ikke like hardt rammet av dette, men det er altfor mange som er det, og over altfor lang tid.

Flere lokaliteter står i fare for redusert MTB

Knudtsen forteller at Mattilsynet nå følger utviklingen av lusesituasjonen nøye. Flere inspeksjoner vil bli gjennomført og etaten vil bruke virkemidlene de har tilgjengelig for å sikre at selskapene gjennomfører nødvendige tiltak.

Fra tidligere år er pålegg om slakting og fremtidige biomassereduksjoner kjente tiltak. I sommer fikk flere selskap langs kysten et slikt varsel.

– Står lokaliteter i området i fare for å få redusert MTB for å ha vært over lusegrensen for lenge?

– Hvis situasjonen ikke bedrer seg i regionen, er det flere lokaliteter og selskaper som står i fare for dette. Det er en forvaltningspraksis vi har, og da varsler vi om mindre MTB i neste produksjonssyklus for lokaliteten.

767d34f4de84a2df53a53dbdaa1aaee2 Regiondirektør i Mattilsynet for Trøndelag og Møre og Romsdal, Bjørn R. Knudtsen. Foto: Pressefoto.

Påvirker også årets utsett

Lakselusen påvirker ikke bare stor slaktefisk. Det registreres allerede behov for lusebehandling på fisk utsatt i vår.

– Det er enda mer uønsket, og viser at vi er på vei inn i et omfattende luseproblem, sier Knudtsen

Tilgangen på avlusningsutstyr og ansatte med kompetanse og erfaring nok til å drifte utstyret er også for lav, ifølge han. Flere selskaper beskriver til Mattilsynet at de har startet tidlig utslakt på flere lokaliteter.

– Mattilsynet oppfordrer oppdretterne om å samarbeide om utstyrskapasitet og utslakting av de mest utsatte lokalitetene.

Han legger til at Mattilsynet ser utfordringer med at mekanismene for beredskapsmessig samhandling mellom aktører om logistikk blir utløst for sent i mange tilfeller.

Inspiserte anlegg for lakselus med Kystvakten

Flere selskaper i produksjonsområde 5 og 6 har måttet ty til slakt av stor fisk for å berge seg fra problemene laksen forårsaker ved lokalitetene.

Mattilsynet kalte inn selskapene i nordlige Trøndelag til et møte tidligere denne uken. Der diskuterte partene tallgrunnlaget for luseutfordringene og årsakene.

– Dette gjelder ikke bare nordlige Trøndelag, men hele regionen, sier Knudtsen.

Ærlig og åpen dialog

Mattilsynet holdt møte for å se om oppdretterne i området har samme oppfatning om luseproblemene.

– Det har de heldigvis nå. Det er sterkt ønskelig for Mattilsynet at vi i slike situasjoner får en aktiv samhandling mellom oppdrettsaktørene og ikke bare en kommunikasjon mellom tilsynet og den enkelte aktør. Dette har også tidligere vist seg å gi god effekt for de utfordringene næringen står overfor.

Mattilsynet har en rimelig god oversikt over situasjonen nå, ifølge Knudtsen.

– Oppdrettsselskapene i området var veldig ærlig og åpen på møtet. Så langt har vi ikke hatt tid til å møte med øvrige oppdrettere i regionen.

Ønsker et overblikk

– I tillegg må vi ikke bare se på hver enkelt lokalitet i regionen, men se på større geografiske områder. Fra erfaring vet vi at naboanlegg vil påvirke hverandre – og at det i flere områder må legges større vekt på en enda bedre koordinering av utsetting- og brakkleggingstidspunkt.

Knudtsen vil ha en ny gjennomgang av sonepraksisen i flere områder og en enda sterke koordinering av utsett og utslakt.

– Vi har gitt tydelige signaler om dette og ønsker og håper oppdretterne snarest mulig innarbeider dette i kommende driftsplaner, sier han.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.

Se Også


Antallet lokaliteter over lusegrensen er det høyeste på fem år

10 prosent av alle lokalitetene i Norge var i uke 40 over lusegrensen.