NYHETER

Se alle artikler

PD–lokalitet i Vikna gjør det vanskelig å avluse lokaliteter i Midt–Norge

Påvist PD ved en lokalitet i Vikna kommune i Trøndelag gjør det vanskelig å frakte utstyr til luserammede lokaliteter nord i Trøndelag.

Det ble påvist PD ved Emilsen Fisks lokalitet Nordgjæslingan i Vikna 9. september. I stedet for å bli pålagt utslakt, fikk de beholde fisken med strenge regler for transport rundt sonen.

Opprinnelig krevde Mattilsynet at merdene skulle tømmes for å unngå spredning av smitten i området, men snudde etterpå og lot fisken stå til 15. august 2020.

Det nye vedtaket kom etter et møte mellom Mattilsynet og oppdrettere med lokaliteter rundt den PD-syke laksen.

Påvist PD ved Emilsen Fisks lokalitet i Trøndelag

Les mer

PD-mistanke i Vikna

Les mer

PD og lakselus på samme tid

Uke 40 i år var uken med det høyeste antallet lokaliteter over lusegrensen på fem år. Produksjonsområdene 5–7 (Sunnmøre, Møre og Romsdal og Trøndelag) var områdene med flest lokaliteter over lusegrensen.

Oppdretterne trenger avlusningsutstyr for å hanskes med lusen, men det viser seg å være en utfordring.

Transportrestriksjoner i området rundt Vikna legger beslag på utstyrskapasiteten som fartøy, som må håndtere den vanskelige lusesituasjonen i Trøndelag, forklarer regiondirektør i Mattilsynet for Møre og Romsdal og Trøndelag, Bjørn Røthe Knudtsen.

– Det er ikke slik at PD-smitten påvirker oppdretterne i særlig stor grad. Det som skjer er at transportrestriksjonene går utover logistikken, sier han.

PD og lakselus på samme tid

Veterinærinstituttet (VI) mente det var sannsynlig at lokaliteten på Vikna ville smitte til naboer.

– I stedet for tidlig utslakt, ønsket vi heller etablere ny forskrift for området med utslakt på et senere tidspunkt, sier Knudtsen.

Mattilsynet gjennomførte nylig en oppfølging på PD-påvisningen. Dette ble tatt opp i et møte mellom etaten og oppdrettere i regionen denne uken.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.

Se Også


Flere selskaper risikerer redusert MTB i Midt–Norge

Vedvarende og økende lusetrykk gjør at flere lokaliteter kan få pålegg om redusert maksimalt tillat biomasse (MTB).