NYHETER

Se alle artikler

– Kjipt tegn på at ting ikke er under kontroll

Fagsjef i Norske Lakseelver Erik Sterud mener at de høye lusenivåene gjenspeiler en situasjon som blir gradvis verre.

– Vi vet fra tidligere, at lusenivåene svinger fra år til år. Nå er vi i den tradisjonelt verste perioden i oktober, sier Sterud.

Han forteller IntraFish at han har fulgt med på BarentsWatch sin oversikt over luserammede lokaliteter de siste dagene. Det er to ting som bekymrer ham om lakselussituasjonen nå:

– Å gå inn i vinteren med mye lus er alltid uheldig. Da blir det mye behandling, og mye lus om våren. Det andre som bekymrer meg er at dette er et bilde som tyder på at det ikke er noe bedring i næringen i det hele tatt – luseproblemene øker i takt med økende produksjon. Samtidig reduseres antallet bekjempelsesverktøy. Det går faktisk ikke bedre, sier han.

Spent på hvordan det vil påvirke trafikklyset

Sterud er interessert i å se hvordan lusenivåene nå kommer til å brukes når trafikklyssystemet skal innføres.

– Når Mattilsynet er bekymret, så blir vi bekymret over at deres vurderinger ikke etterspørres i det hele tatt av Nærings– og fiskeridepartementet i forbindelse med årets trafikklysvurdering. Sammen med Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet holdes de utenfor trafikklysvurderingene.

Han mener at med alle behandlingsverktøyene næringen benytter seg av i dag, sier det noe om effektiviteten til midlene.

Næringen gjør alt den kan

– Vi skal også huske på at lusesituasjonen er som den er, til tross for at oppdrettsindustrien gjør alt den kan på behandlingssiden. Uten effektive medikamenter må de stole på ikke-medikamentelle metoder, som har en effektivitet på kanskje 90 prosent.

Han mener det betyr rask reinfeksjon og behov for nye behandlingsrunder.

– Med det enorme antallet lus i sjøen vil det gå fire uker, så er du på gang igjen med en ny avlusning. Den eneste løsningen vår så langt har vært å behandle oss ut av problemene. I Midt–Norge og langs hele kysten for øvrig, har vi ikke lykkes med det.

Markedet påvirkes av lusen

Lusenivåene som nå ses, mener Sterud gjenspeiles i markedet ved at det er mye fisk i små størrelser tilgjengelig.

– Det skyldes ikke bare MTB-slakting, men i høy grad også forsert «luseslakting». Det siste skjer fordi man heller tar litt gevinst på fisk på 3–4 kg fremfor å risikere høyt svinn på verdifull fisk i forbindelse med lusebehandling, sier han.

– Ting er ikke under kontroll

Sterud mener det er mange uheldige omstendigheter som påvirker næringen negativt. Blant annet et stort utsett kombinert med høye sjøtemperaturer. Men han mener fremdeles det reflekterer en situasjon som gradvis blir verre.

– Det er også viktig å huske på at denne situasjonen – hvor 10 prosent av alle lokaliteter er over grensen – jobber oppdretterne hardt for at ikke skal skje. Til tross for det, oppstår likevel dette skrekkscenarioet. Det er et kjipt tegn på at ting ikke er under kontroll.

Norske Lakseelver mener det er opplagt at løsningen er å forebygge lusepåslagg.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.