NYHETER

Se alle artikler

Cooke Aquacultures laksekatastrofe kan hindre oppdrett til havs i USA

Motstandere av å gjøre havoppdrett i USA lovlig brukte rømning av 240.000 laks fra Cooke Aquacultures oppdrettsanlegg i Washington i 2017 som argument foran senatet denne uken.

Sjømatforkjempere, selskapet Cargill og ledere i National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) deltok denne uken i en høring i det amerikanske senatets handels–, vitenskaps– og transportkomité.

Der støttet de et lovforslag som ville etablere et statlig system for regulering og tillatelser for oppdrettsanlegg i åpen sjø i USA.

Flere av forkjemperne og senatorene til stede på høringen argumenterte for at den globalt voksende oppdrettsnæringen ønsker å investere i den amerikanske økonomien. De som var imot forslaget viste til Cooke Aquacultures rømningskatastrofe i delstaten Washington i 2017.

Motstander av oppdrett i USA

– Det ville være uforsiktig av oss om vi ikke tok opp utfordringene rundt dette, sa den demokratiske senatoren Maria Cantwell fra Washington.

Hun fulgte opp ved å kalle rømningshendelsen fra Cookes lokalitet «grovt uaktsom», og viste til at Cooke opprinnelig klandret en endring i månefasen og tidevannet for rømningen.

Hendelsen førte til at atlantisk lakseoppdrett ble ulovlig i hele delstaten Washington.

Urbefolkningen er imot havmerder

Cantwells bekymringer ble gjentatt under høringen av Jay Julius, som er lederen av first nations-stammen Lummi Nation, som er den største innen fiskeri i USA.

Han sa under høringen at urbefolkningsgruppen pådro seg «betydelige utgifter da de forsøkte å rydde opp i rotet som Cooke skapte».

– Ønskene til Cooke Aquaculture om å uaktsomt utnytte våre sjøområder, førte til massivt utslipp av forurensning – omtrent 240.000 atlantiske laks, som er en invaderende art i våre farvann, sa Julius.

Han la til at stammen støtter noen former for oppdrett som har bidratt til stammens økonomi.

– Mitt folk har vært avhengig av klekkerier for fisk og skalldyr for å opprettholde vår livsstil og forsørge familiene våre.

Oppdrett av skalldyr

Cantwell la også til at hun støtter noen former for oppdrett i Washington.

– Skalldyrindustrien har gjort fabelaktig arbeid. Land i Asia er villig til å betale høye priser for delikatesser som «kongeskjell», sier hun.

Senatoren Roger Wicker var politikeren bak forslaget om å lovliggjøre oppdrett i åpen sjø. Han spurte Julius hva som skulle til for at oppdrettsnæringen kunne være mer forsiktig i fremtiden.

– Ingen oppdrett av invaderende arter i våre farvann, punktum, svarte Julius.

Ønsker å forebygge useriøse aktører

Andre forkjempere og senatorer i komiteen var raske med å peke på at lovgivning kan være en løsning på å utestenge useriøse aktører fra oppdrettsnæringen.

– Det finnes ikke noe klart rammeverk for tillatelser, håndhevelse eller styring av havoppdrett i amerikanske farvann, sa administrerende direktør i Cargill Aqua Nutrition North America, Kathryn Unger på høringen.

– Dette betyr at hvem som helst som ønsker å investere i havoppdrett i amerikanske farvann får en veldig uklar, dyr og usikker prosess for å få driftstillatelse. Ingen har alt ansvar, men alle har noe ansvar.

Unger mener dette ikke gir investorene annet valg enn å ta med seg pengene og jobbene deres til andre land.

Flykter USA

Unger forteller at selskapet Pacifico Aquaculture, med hovedkontorer i San Diego i California, er et godt eksempel på dette.

– I stedet for å gå gjennom den usikre tillatelsesprosessen i USA, flyttet Pacifico deres operasjoner omtrent 100 kilometer sør, til Ensenada i Mexico. Der driver de nå med bemerkelsesverdig oppdrett av stripet havabbor, sier hun.

Hun legger til at Pacifico nå ansetter 200 arbeidere i Mexico som inkluderer dykkere, ingeniører og biologer, og at selskapet er blitt en stor arbeidsgiver i samfunnet.

– Selskapet er villig til å se mulighetene i å investere i USA i fremtiden, men ikke før reguleringsprosessen er klargjort.

AquaBounty trukket frem som et godt eksempel

Senatoren Todd Young uttrykte under høringen optimisme for selskapet AquaBounty som driver med landbasert oppdrett av genetisk modifisert laks.

Han fulgte opp ved å skryte av arbeidsplassene og innovasjonen AquaBounty har ført med seg til landlige økonomier som i delstaten Indiana.

– Oppdrett øker tilførselen, senker prisene og øker tilgjengeligheten av et veldig sunt produkt.

Daglig leder i AquaBounty uttalte seg nylig til IntraFish om et ønske om å opprette en ny laksefabrikk i USA.