NYHETER

Se alle artikler

Lokaliteter over lusegrensen er på vei ned igjen

Etter femårsrekorden i uke 40, viser statistikken i BarentsWatch at antallet lokaliteter over lusegrensen er på vei nedover igjen i uke 41.

IntraFish skrev tidligere denne uken at antallet lokaliteter over lusegrensen var det høyeste på fem år i uke 40. De høye lusenivåene har blant annet ført til at lokaliteter i Midt–Norge står i fare for å få redusert MTB.

Færre lokaliteter over grensen

Men uke 41 byr på godt nytt for oppdretterne. Statistikken viser nå en reduksjon i antallet lokaliteter med lusenivåer over grensen – fra 61 lokaliteter i uke 40, til 47 i uke 41.

Med nedgangen har antallet lokaliteter med for mye lakselus gått ned fra runde 10 prosent til 8 ut av alle lokalitetene i Norge.

Det samme antallet lokaliteter rapporterte begge ukene.

Flere selskaper risikerer redusert MTB i Midt–Norge

Les mer

– Kjipt tegn på at ting ikke er under kontroll

Les mer

PD–lokalitet i Vikna gjør det vanskelig å avluse lokaliteter i Midt–Norge

Les mer

Sammenlignet med 2015

Årets lusetopp følger tendensene til kurven i det tidligere rekordåret 2015. Da var også det høyeste antallet lokaliteter over lusegrensen 61, men det minket uken etter toppen. Dette fortsatte mot vinteren.

c8d0f5de342814d71bb655c2ba2e51b5 Ketil Rykhus, fagsjef miljø og helse i Sjømat Norge. Foto: Sjømat Norge

Vanskelig å si noe om utviklingen

– Er vi på vei nedover fra årets høyeste lusenivå?

– Å se utviklingen i lusenivåene fra uke til uke er litt utfordrende, fordi både oppganger og nedganger kan være kortvarige. Det er derfor litt vanskelig å si om årets topp er nådd, sier fagsjef for helse og miljø i Sjømat Norge, Ketil Rykhus.

– Det er få som er god på å spå fremtiden.

Han legger til at det kan se ut som at toppen er blitt nådd flere steder i landet.

– Noen områder er mer utfordrende. Da er det viktig at de beste tiltakene blir iverksatt til riktig tid.

Sammenligner med tidligere år

Rykhus sier at i en større sammenheng følger lusenivåene på Vestlandet de samme trendene som i fjor, og er noe høyere enn i 2017.

– Om utviklingen på Vestlandet fortsetter, nærmer deg seg så lave nivåer som det knapt har vært før.

Rykhus forteller at han ble overrasket over at lusenivåene i Midt–Norge i uke 40 ble så høye som de ble. I nord forteller han at det er Hålogaland som har følt den største påkjenningen av lusepresset.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.