NYHETER

Se alle artikler

Venter fortsatt på HI-rapport om havbruk til havs

Fiskeridirektoratet holdt møte for oppdretts- og fiskerinæringen på mandag om mulige områder for oppdrett til havs.

Direktoratet har nemlig fått i oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet å identifisere arealer som er egnet for havbruk på sjøen sammen med Havforskningsinstituttet (HI).

Tidligere har havbruksnæringen uttrykt at de planlagte områdene for havoppdrett er for lang ute på sjøen.

Ingen protester fra fiskerinæringen

– Dette var et møte i forbindelse med arbeidet som gjøres for å redegjøre områder for oppdrett til havs. Vi hadde en liten gjennomgang av områdene vi vurderer. HI presenterte rapportene de har laget, og snakket litt om rapporter de holder på med i forbindelse med arbeidet, sier rådgiver i Fiskeridirektoratet Mari Sørensen Aksnes.

Hun forteller at Fiskeridirektoratet har opprettet en kartløsning der de har ført inn områder som muligens kan brukes til oppdrett til havs og hvor konfliktnivået med andre næringer er lavt.

– De fremmøtte fikk informasjon i forkant og vi fikk innspill til de foreløpig utpekte områdene. I tillegg fikk vi råd fra akvakulturnæringen om andre områder som muligens egner seg, sier Aksnes.

Rapport skal være ferdig i slutten av oktober

Ifølge Aksnes var det ingen protester på de utpekte områdene fra representantene fra fiskerinæringen på møtet. Fiskeridirektoratet har satt fristen for skriftlige innspill til møtet til 1. november. Innspillene vil være del av utarbeidingen av fremtidige rapporter.

Den neste rapporten fra HI skal være ferdig i løpet av oktober.

Opplevde møtet som positivt

Stål Heggelund er fagsjef for maritim bransjeforening i Norsk Industri. Han var til stede ved møtet mellom fiskeri- og havbruksnæringen og direktoratet, og forteller at opplevde møtet som veldig positivt.

– Vi ser frem til å se rapportene som Havforskningsinstituttet (HI) har utarbeidet, noe som vil endre forutsetningene på mange områder, slik vi forstår det, sier han til IntraFish.

Han skulle imidlertid ønske at Norsk Industri hadde lengre tid til å gi tilbakemeldinger under møtet.

Jobber fremdeles med rapporten

– Mye av informasjonen som ble presentert på mandag er ikke tilgjengelig ennå, sier han.

HI holder fremdeles på med å ferdigstille rapportene.

– I utgangspunktet er det en veldig positiv holdning hos Fiskeridirektoratet og HI til å få noe på plass, også i områdene nærmere land. Det ser ut som at de virkelig ønsker å få noe til, avslutter Heggelund.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.

Se Også


- Havbruk til havs bør ikke bety på storhavet

Norsk Industri mener at områdene som er foreslått avsatt til havbruks til havs ligger alt, alt for langt ut og derfor ikke er egnet.