NYHETER

Se alle artikler

Sjømat Norge: Et anstendig arbeidsliv er beste vaksine mot EØS-motstand

Arbeidsgiverorganisasjonen Sjømat Norge er enig med Norges største arbeidstaker-organisasjon LO i at et anstendig arbeidsliv er beste vaksine mot økt motstand mot EØS-avtalen.

- Debatten om svekket anstendighet i arbeidslivet trigger motstanden mot EØS-avtalen, noe vi ser skje i LO. Økende misnøye med forholdene i britisk arbeidsliv var også en viktig årsak til at flertallet av britene stemte for å ta Storbritannia ut av EU, sier Geir Ove Ystmark til IntraFish.

Han er administrerende direktør i den største av tre bransjeorganisasjoner på arbeidsgiversiden i norsk fiskerinæring. Sjømat Norge er en landsforening i NHO, som er den tyngste arbeidsgiver-organisasjonen i Norge.

Ystmark er lettet over at et flertall på Fellesforbundets landsmøte på onsdag avviste et forslag om at forbundet skulle jobbe for å ta Norge ut av EØS-avtalen.

Ekspertise på sosial dumping

Med 300 mot 218 stemmer stemte Fellesforbundet mot å ta stilling til et ja eller nei til EØS, men i stedet å kreve en utredning av alternativer til avtalen, inkludert en utredning av handlingsrommet som ligger i dagens avtale.

Fellesforbundet er største forbund i privat sektor i LO. Det har 163.000 medlemmer. De fleste av medlemmene jobber i bransjer som bygg og anlegg, industri og transport. Avisen Nationen skriver at de tillitsvalgte i Fellesforbundet utgjør landets fremste ekspertise på sosial dumping.

Ifølge avisreferatet er det grunnleggende spørsmålet som medlemmene i Fellesforbundet stiller seg: Hvordan hindre et «race to the bottom», der arbeidere fra forskjellige land skal konkurrere om lavets mulige lønninger?

8e910d41c88e78166148a97a57832023 Kampvotering på Fellesforbundets landsmøte i forrige uke. Foto: Morten Løberg

Mer enn halvparten fagorganisert

Fellesforbundet organiserer rundt 2.200 røktere (folk som jobber på mærkanten) og ansatte på settefiskanlegg.

- I løpet av de siste seks årene har antallet fagorganiserte innen vårt tariffområde fordoblet seg, sier forbundssekretær Kine Asper i Fellesforbundet til IntraFish.

Ifølge Sjømat Norge omfatter havbruksoverenskomsten nesten 4.300 årsverk. Det vil si at drøyt 51 prosent av de ansatte er fagorganisert.

De ansatte på lakseslakteriene og i fiskeforedlingsindustrien er organisert i et annet LO-forbund: Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN). Tariffområdet fiskeindustri-overenskomsten omfatter nesten 5.600 årsverk. Nesten 3.000 er organisert i NNN. Det gir en organisasjonsgrad på nesten 54 prosent.

Fiskeindustri-overenskomsten (men ikke havbruksoverenskomsten) er allmenngjort. Det vil blant annet si at uorganiserte arbeidere oppnår samme lønns- og arbeidsvilkår som de fagorganiserte.

4d7fd22c15dc41b8b79405c2b656656f Arbeid på mærkanten. Illustrasjonsfoto fra arkiv: Anders Furuset

De to overenskomstene gjelder bedrifter som i hovedsak står i NHO. IntraFish anslår at de to overenskomstene omfatter rundt 80 prosent av bransjen. Heller ikke alle bedrifter på arbeidsgiversiden er organisert.

Tillitsvalgte til kamp for EØS

Forbundssekretær Asper i Fellesforbundet mener at landsmøtets vedtak var godt. Forbundet har mange bransjer å ta hensyn til.

På landsmøtet var flere tillitsvalgte fra havbruk representert enn på tidligere landsmøter, inkludert hele bransjerådet for havbruk, det vil si 13 av i alt 523 delegater. De 13 er tillitsvalgte fra selskaper som Mowi, Lerøy Seafood, Nova Sea, SalMar, Let Sea og Aqua Gen.

- De tillitsvalgte i havbruksselskapene er bekymret for et nei til EØS. Hvis Norge i framtida sier opp EØS-avtalen, kan det skape usikkerhet for norsk havbruk. Stikkordet er markedsadgang. Veterinæravtalen er avgjørende for at vi får laksen over grensen før den blir vrakfisk. Laksenæringa trenger forutsigbarhet. Det var dette budskapet som våre folk gikk på talerstolen for å formidle til landsmøtet. De drev også folkeopplysning – med stort engasjement, sier Asper til IntraFish.

a6a908bc7b70fa872df43472be5bed0d Forbundssekretær Kine Asper i Fellesforbundet på talerstolen på landsmøtet på onsdag. Foto: Morten Løberg

- Er du bekymret for økende EØS-motstand i forbundet og i fagbevegelsen for øvrig?

- Dette er en debatt som vi tar meget alvorlig. Derfor vedtok landsmøtet at det skal jobbes for å få til en utredning, ikke ja eller nei til EØS. Vi må trygge rammevilkårene for eksportbedriftene. Norge må igjen innføre en skikkelig arbeidslivspolitikk. Myndighetene har masse å gå på når det gjelder å gjøre norsk arbeidsliv mer anstendig enn i dag. Arbeidsinnvandringen er blitt større enn vi så for oss for 25 år siden da EØS-avtalen ble inngått, sier hun.

Landsmøtet vedtok å arbeide for å avvikle ordningen med bemanningsbyråer. Fellesforbundet vil ta tilbake arbeidsformidling i offentlig regi.

- Hvis vi skal sikre fortsatt oppslutning om EØS blant norske arbeidstakere, må vi sikre et anstendig arbeidsliv, sier forbundssekretær Asper.

- Skrekkelig utvikling

I fjor meldte IntraFish at Sjømat Norge får frysninger av en ny NHO-undersøkelse som viser en betydelig svekket oppslutning om EØS-avtalen i Norges befolkning.

- Dette er skrekkelig. Undersøkelsen avslører både svekket oppslutning om avtalen og liten kunnskap. Likevel er mange bombastiske. Vi er meget bekymret, sa assisterende direktør Trond Davidsen i Sjømat Norge da til IntraFish.

Siden da har EØS-debatten tiltatt i intensitet.

Paradoksal situasjon

- Vi i NNN har ikke oppsummert Fellesforbundets landsmøte, men jeg var til stede. Der var mange gode innlegg. Personlig syns jeg at kompromisset ble godt. Der foregår ting i norsk arbeidsliv som ikke er ønskelig. Jeg har tidligere advart arbeidsgiversiden mot selvskudd i denne debatten, sier NNNs forbundsleder Anne Berit Aker Hansen til IntraFish.

Det gjorde hun blant annet i et intervju med IntraFish i april og i en kronikk hos Fiskeribladet i august.

a1cec569d54a14784576eee68884736e Forbundsleder Anne Berit Aker Hansen i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) i LO. Foto: Ilja C. Hendel

Nå gjentar hun poenget:

- Det er et paradoks at mens ingen andre næringer er mer avhengig av EØS-avtalen enn sjømat, bidrar enkelte arbeidsgivere i bransjen til å sette avtalen i spill, sier hun.

NNN-sjefen etterlyser, i likhet med Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre som i sin tale til Fellesforbundets landsmøte etterlyste en «storrengjøring» i norsk arbeidsliv.

Handlingsrom og politiske grep

- Situasjonen er sammensatt. Og situasjonen er annerledes i dag enn for 25 år siden da EØS-avtalen ble inngått. EU har også forandret seg, blitt mye større, og samtidig har vi fått Brexit. Forholdene i norsk arbeidsliv har forandret seg til det verre for mange mennesker. Vi har fått sosial dumping og uverdige arbeidsforhold for mange. Den sittende regjering mangler vilje til å gjøre noe for å forbedre situasjonen. Derfor vokser også skepsisen til EØS-avtalen, sier Hansen.

Hun foreller at stadig flere fagorganiserte spør seg om EØS-avtalen gir nok handlingsrom slik den er i dag, om den eventuelt kan forbedres, eller rett og slett må skrotes.

- NNN mener at regjeringen og norske politikere mangler vilje til å ta de nødvendige grep. Mange arbeidsgivere utnytter mulighetene til å skaffe seg billig arbeidskraft fra utlandet på bekostning av norske arbeidstakere. Sjømat-næringa må passe seg. Alt for mange arbeidsgivere bidrar til å styrke motstanden blant sine ansatte.

0db025726d128ebcfd7445ae80170853 Arbeid på slakteri. Illustrasjonsfoto: Ellingsen Seafood

Gir ros – og ris

NNN-lederen poengterer at Sjømat Norge er enige med LO-forbundene på dette feltet.

- Mange arbeidsgivere er flinke og lovlydige. Men bransjen må ta et oppgjør internt. Det hjelper ikke at kapteinen sier at man må følge reglene, hvis andre gjør noe helt annet, sier Hansen.

Det er lenge til at NNN skal holde sitt landsmøte. Det skjer i mars 2021. En måned seinere går LOs høyeste organ, LO-kongressen av stabelen. Imens kan EØS komme til å bli et stadig hetere tema blant medlemmene av LOs 26 fagforbund og i samfunnet for øvrig.

I 2021 er det også stortingsvalg.

- Vi jobber for regjeringsskifte, og for at den nye regjeringen må utrede det handlingsrom som avtalen gir, og for å utrede mulige alternativer, sier Hansen.

Bekymret over ny debatt

Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge mener at det er positivt at flertallet på Fellesforbundets landsmøte avviste det mest ytterliggående forslaget, som var å utrede EØS-avtalen med sikte på å melde Norge ut av EØS.

- Jeg registrerer at Fellesforbundets ledelse anser vedtaket som positivt for å sikre Norges tilknytning til EU. Ingen skal være i tvil om at Sjømat Norge mener at avtalen er et avgjørende gode for vår næring, det kystbaserte næringsliv og for Norge som nasjon. Men det er bekymringsfullt at en så tung og stor organisasjon som Fellesforbundet stiller spørsmålstegn ved EØS. Det er ikke lenge siden at stortingsflertallet sa nei til en slik utredning. Vi vet at det er solid majoritet i Norges befolkning for avtalen, sier Ystmark til IntraFish.

3636d651dea92da13aaa294a5d087847 Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge. Foto: Jon Arne Grøttum/ Sjømat Norge

Han framhever at avtalen gir oss bedre tollsatser på sjømat enn mange land som Norge konkurrerer med.

- Vi skulle gjerne sett at vi hadde like eller bedre vilkår enn andre europeiske konkurrenter. Men alternativet til EØS er økte tollsatser i tråd med vilkårene til Verdens handelsorganisasjon (WTO) og frihandelsavtalen mellom Norge og EU fra 1973.

Ystmark poengterer at EØS-avtalen har gjort Norge til en del av veterinærsamarbeidet i EU.

- Det hindrer bruk av tekniske og veterinærfaglige tiltak mot oss, slik vi har sett at andre av våre handelspartnere har brukt mot oss tidvis, sier han.

Kjernen i debatten

- Hvordan opplever du fagbevegelsens krav om å gjeninnføre anstendighet i norsk arbeidsliv?

- Det er jo kjernen i debatten. Det er opplevelsen av mangel på anstendighet i alt for mange bedrifter som trigger denne nye EØS-debatten. Samtidig er det åpenbart at Norge har hatt og har behov for tilgang på arbeidskraft fra andre europeiske land. Husk at man i mange av våre medlemsbedrifter har ansatt flere folk i faste stillinger og dermed sikret bosetting i bygder som ellers ville ha vært preget av fraflytting. Derfor bør vi heller debattere hvordan vi skal organisere norsk arbeidsliv, i stedet for hvordan Norge skal stoppe arbeidsinnvandringen.

Ystmark sier Sjømat Norge også er en tarifforganisasjon som samarbeider med «våre partnere i fagbevegelsen» - og at Sjømat Norge ikke ønsker konkurranse basert på dumping.

- Tvert imot ønsker vi å utvikle attraktive arbeidsplasser langs kysten. I sesonger vil det være behov for innleie av arbeidskraft i kortere perioder. I all hovedsak strekker hovedlinja til Sjømat Norge og LO seg i samme retning, sier han.

71bb7b7bea1c330fbd0ddcb14ff282b1 Møte på Astafjord lakseslakteri i Gratangen i Troms. Statsminister Erna Solberg og Geir Ove Ystmark. Tonen er så god at han kanskje ønsker å hviske henne noe i øret? Arkivfoto: Frida Brembo-Egilsrud

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.