NYHETER

Se alle artikler

Lederskiftet representerer «salmarsk» kontinuitet

- Det at Salmar kan gjøre slike endringer med interne ressurser, er en styrke. Vi kaller det «salmarsk», sier Gustav Witzøe som fra og med i dag tiltrer som konsernsjef i eget selskap.

I morges tikket det inn en børsmelding om at dagens konsernsjef Olav-Andreas Ervik blir ny daglig leder i det nyopprettede datterselskapet Salmar Ocean. Han får hovedansvar for selskapets satsing på havbasert oppdrett.

IntraFish spør Witzøe om HVORFOR skiftet skjer.

- Vi omorganiserer og styrker ledelsen av arbeidet med havbasert oppdrett og stokker i den forbindelse om på våre ressurser, samtidig som vi sikrer kontinuitet i ledelsen, svarer han i en e-post på spørsmål som IntraFish ble bedt om å sende elektronisk.

Witzøe er Norges niende rikeste person med en formue på nesten 30 milliarder kroner, ifølge tidsskriftet Kapital. Han grunnla selskapet på et konkursbo på øya Frøya i Trøndelag i 1991.

Witzøe eier over halvparten av aksjene i konsernet: Indirekte eier han rundt 93 prosent av Kverva, som igjen gjennom Kverva Industrier eier nesten 53 prosent av aksjene i Salmar ASA.

I fjor var Salmar både Norge og verdens nest største lakseprodusent (etter Mowi) med en produksjon på nesten 143.000 tonn sløyd vekt (GWT).

Satser på interne kandidater

- Hvorfor skjer lederskiftet akkurat nå?

- Ervik har signalisert et ønske om nye oppgaver og nye utfordringer knyttet til vår viktige havbasert satsing. Hans erfaring fra biologisk produksjon vil her bidra til å forsterke dette utviklingsområde for Salmar, skriver Witzøe.

- Er skiftet midlertidig?

- Nei. Men når tiden for skifte kommer, så vil vi ha mange interne kandidater, det blomster mange yngre ledere i Salmar. Lederutvikling har vært og vil i enda større grad, ettersom vi vokser mot havet, være en prioritert oppgave for SalMar.

- Er årsaken at satsingen på havbasert er mer krevende enn først antatt?

- Etableringen av Salmar Ocean er en konsekvens av en kontinuerlig og økt satsing på havbasert oppdrett. Oppdrett ut i havet er en kombinasjon av biologi og teknologi. Dette er krevende og spennende arbeid. Det er derfor svært viktig å bygge opp en slagkraftig organisasjon som kan håndtere dette på en god og effektiv måte fremover for å holde Salmar i front på dette området.

Kontinuitet pluss ny satsing

- Er lederskiftet bare en formalisering av at du egentlig alltid har vært sjef, som gründer og majoritetseier?

- Nei. Dette representerer kontinuitet, og er samtidig et signal om hvor viktig vi mener havbasert oppdrett vil komme til å bli.

- Har du lenge hatt lyst til å være tettere på, også rent formelt?

- Som deltager i Salmars-konsernledergruppe har jeg alltid vært tett involvert og svært engasjert i selskapets virksomhet. To sentrale medarbeidere gjennom mange år går nå inn i nye roller. For meg er dette kontinuitet. Olav Andreas overtar en ny viktig lederoppgave, mens jeg tar over som konsernsjef. Det at vi kan gjøre slike endringer med interne ressurser, er en styrke. Vi kaller det «salmarsk», kall det gjerne dynamisk om du vil bruke mer vanlige ord.

Uten frykt

- Hva mener du om påstanden om at utvikling av havbasert oppdrett kan svekke Norges naturlige fortrinn som lakseproduserende nasjon, med sin lange kyst og dype fjorder?

- Havbasert oppdrett kommer til å være en fantastisk mulighet for Norge som oppdrettsnasjon fremover.

- Kan havbasert oppdrett flytte tyngdepunktet for lakseproduksjon fra Norge og til andre land, slik at vi kommer i bakleksa?

- Norge har enestående forutsetninger hva kommer til biologi, miljø, teknologi og kunnskap. Som nasjon er jeg sikker på at vi vil ha en ledende rolle i utviklingen av denne næringen, skriver Witzøe og tilføyer:

- På åpent hav har vi enestående muligheter til å drive oppdrett på naturens premisser og med minimal miljøpåvirkning, i laksens naturgitte habitat. Med Olav-Andreas på plass i Salmar Ocean styrker vi vår satsing på havbasert oppdrett, samtidig som jeg fører videre arbeidet med å videreutvikle vår mer tradisjonelle virksomhet på en mest mulig bærekraftig måte. Her er vil også ny teknologi, digitalisering og ESG stille oss over fantastiske muligheter, og utfordringer, slriver Witzøe.

ESG refererer til kriterier for bærekraft. Forkortelsen står for «environmental, social and governance». ESG kan oversettes med miljø, sosiale forhold og selskapsstyring.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.