NYHETER

Se alle artikler

Sjømatbedriftene inngår avtale med NAV

Intensjonsavtalen skal signeres av partene i løpet av måneden.

Det kommer frem i en pressemelding fra organisasjonen.

Målet med avtalen er å gi medlemsbedriftene i interesseorganisasjonen enklere tilgang på arbeidskraft. I meldingen omtaler administrerende direktør i Sjømatbedriftene Robert Eriksson avtalen som en vinn-vinn for begge parter, om det gjøres riktig.

Intensjonsavtalen som skal signeres omfatter «samarbeid om rekruttering, inkludering og kvalifisering av arbeidssøkere».

– Hensikten er at virksomheter organisert hos oss kan få dekket sitt behov for arbeidskraft og at flere arbeidssøkere registrert hos Nav kommer i jobb. Dette er bra for den enkelte, virksomheten og samfunnet som sådan, sier han i pressemeldingen.

NAV: – Ring heller oss før dere henter gjestearbeidere

Les mer

Stiller krav til kompetanse

Sjømatbedriftene mener at avtalen vil skape en overordnet forankring og tilrettelegge for samarbeidsavtaler mellom medlemmer og lokale NAV kontorer.

– Vi har forsøkt å lage en avtale som er så enkel å praktisere som mulig. Våre bedrifter melder sitt behov for arbeidskraft til Nav, og definerer tydelig hvilket kompetansebehov man etterspør. Nav avklarer kandidater opp mot kompetansebehovet og presenterer for virksomheten, som da beslutter hvem av kandidatene det kan være aktuelt å gå videre med, sier Eriksson.

NAV stiller krav

NAV krever som del av avtalen at ansettelser av kandidater må gjøres i tråd med lover og regler i arbeidslivet. «Videre er det ønskelig fra Nav sin side at virksomhetene i Sjømatbedriftene overfører ledige stillinger elektronisk til Nav.no», heter det i meldingen.

Avtalen skal evalueres etter 6 måneder og hver sjette måned etter det. Den kan justeres ved behov og sies opp når som helst av begge parter.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.