NYHETER

Se alle artikler

Nova Sea slaktet 17.467 tonn i tredje kvartal

Økte slaktevolumet med over 20 prosent fra samme kvartal i fjor.

Mens Nova Sea i tredje kvartal i fjor slaktet 14.292 tonn laks, ble dette økt til 17.467 tonn i tredje kvartal i år. Det går frem av kvartalspresentasjonen til Mowi som eier 48 prosent av aksjene i Nord-Norges største lakseprodusent.

Marginen per kg hos Nova Sea falt fra 2,52 euro per kg til 2,13 euro per kg. Med dagens kronekurs gir det en margin per kg på 21,9 kroner for Nova Sea i årets tredjekvartal.