NYHETER

Se alle artikler

Omsetningsvekst i Hofseth Biocare

Selskapet solgte produkter for 29 millioner kroner i tredje kvartal, men taper fortsatt penger på driften.

Omsetningen på 29,2 millioner kroner er nær en dobling fra samme kvartal i fjor, mens driftsresultatet på -14,4 millioner kroner er en bedring fra -20,2 millioner kroner samme kvartal i fjor.

Av høydepunkter fra tredje kvartal trekker ledelsen frem tre punkt:

  • Gjennomføring av en emisjon på 118 millioner kroner samt en reparasjonsemisjon på 6 millioner kroner
  • Nøkkelpersoner i ledelsen kjøpte 11 millioner aksjer fra Hofseth International
  • To nye selgere har blitt ansatt, en i Singapore og en i Danmark/Tyskland

Høyere produksjon

I kvartalet foredlet fabrikken i Misund 2.613 tonn laks og ørret, noe som er 448 tonn mindre enn kvartalet før. Nedgangen forklares med sommerferie og gjennomført vedlikehold.

Samtidig var produksjonen 120 tonn høyere enn samme kvartal i fjor.

Ved fabrikken på Berkåk på 281 tonn ferdige produkter.

Totalt produserte de to fabrikkene 982 tonn ferdige produkter, sammenlignet med 932 tonn samme kvartal i fjor.

Hofseth Biocare ASA, tall i millioner kroner

3. kv 2019 3. kv 2018 Endring
Omsetning 29,2 16,9 72,8 %
Driftsresultat -14,4 -20,2 -28,7 %
Resultat før skatt -18,3 -20,3 -9,9 %
Nettoresultat -18,3 -20,3 -9,9 %
Driftsmargin -49,3 % -119,5 % -58,7 %