NYHETER

Se alle artikler

Næringa argumenterer mot nedlegging av skoletilbud

I et felles brev ber Mowi, Nova Sea og Let Sea Nordland fylkeskommune om å opprettholde havbruksutdanningen på Helgeland.

Brevet er på tre sider og inneholder til dels sterke formuleringer.

Brevet er undertegnet av administrerende direktør Tom Eirik Aasjord i Nova Sea, regiondirektør Ørjan Tveiten i Mowi, og daglig leder Kristian Johnsen i Let Sea.

Det var forrige torsdag at IntraFish meldte at reduserte overføringer fra staten gjør at Utdanningsavdelingen i Nordland fylkeskommune er kommet med ei lang kuttliste som vil ramme videregående utdanning hardt. Blant annet foreslår den å legge ned den nye havbrukslinja ved Sandnessjøen videregående, YSK Marine.

Fylkestinget i Nordland treffer endelig vedtak i desember.

Forundret over forslaget

- Bedriftene er svært engasjert i YSK Marine. Vi bruker mye tid og ressurser, både menneskelige og økonomiske, for å gi elevene et best mulig læringsgrunnlag når de er i bedrift og på skolen, heter det i brevet.

De tre aktørene skriver at de er «forundret over at forslaget om nedleggelse kommer kort tid etter opprettelsen, og før fylket har evaluert tilbudet. Bedriftene er også bekymret for at den raske behandlingen fører til en forhastet beslutning, ved at man ikke ser på de samfunnsmessige konsekvensene i stor nok grad.»

Mowi, Nova Sea og LetSea håper at «fylkesrådet ser de muligheter som ligger i YSK Marine».

I brevet vises det til samarbeidet som nå eksisterer mellom næringsliv og den videregående skolen, samt det inntektsgrunnlaget som potensielt kan foreligge ved innvilgelse av undervisningskonsesjon som nå er under behandling.

Vil hente inn flere partnere

De tre bedriftene skriver at de er «positiv til å fortsette studiet og samtidig bidra til utvikling av det, ved å hente inn flere samarbeidsbedrifter som på sikt gjør at elevtallet kan øke».

Brevet avsluttes med at «anbefalingen fra næringslivet og bedriftene i avtalen med Nordland Fylkeskommune, er at YSK Marine fortsetter driften, og at det ikke slås tvil om grunnlaget for linjens eksistens.»

- Uforståelig argumentasjon

Forslaget om å legge ned YSK Marine, begrunnes med økonomi, og at det er den mest kostnadskrevende linjen som Nordland Fylkeskommune tilbyr per i dag.

- Denne beregningen er uforståelig for bedriftene, skriver de tre og viser til utdanningskonsesjonen. De spør om inntektene fra en slik konsesjon er tatt med i kostnadsberegningen, eller om det utelukkende er tatt hensyn til utgifter

«Inntektsgrunnlaget for linjen er betydelig og uten sidestykke sammenlignet med andre linjer. Bedriftene ved Mowi, Nova Sea og LetSea er innstilt på å ta en større del av den økonomiske byrden frem til utdanningskonsesjonen er på plass, spesielt på eksterne kostnader som kurs og materiell», heter det i brevet.

- Helgeland blir viktigere

Hovedargumentet til de tre bedriftene er at Helgeland i framtida vil bli mye viktigere enn i dag når det gjelder norsk havbruk: «Innen 2050 skal Norge produsere oppdrettslaks for 500 milliarder kroner, 75 av disse kan potensielt være fra Helgeland.»

Grunnlaget for å få dette til, er kompetanse, noe som brevet argumenterer sterkt for viktigheten av blir utdannet lokalt.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.