Pressemeldinger

Se alle artikler

Få forskjeller i sykdom hos steril og fertil laks

Næringen ønsket mer kunnskap om hvor mottagelig steril laks er for sykdommer.

Den vanligste måten å gjøre laksen steril på, er å triploidisere fisken. Da gjennomgår laksen en behandling slik at den får tre sett med kromosomer, noe som gjør fisken steril.

Det har vært mye diskutert hvor mottagelig den triploide fisken er for sykdommer.

Veterinærinstituttet har i samarbeid med Havforskningsinstituttet gjennomført en studie som har pågått siden 2015.

I prosjektet ble mottagelighet for sentrale bakterie- og virussykdommer undersøkt. Resultatene viste ingen forskjeller av betydning i mottagelighet for IPN og PD mellom triploid og diploid laks, målt ved dødelighet, patologi eller virusmengde, heter det i en melding fra FHF.

Forskerne fant heller ikke forskjeller i samlet dødelighet ved infeksjon med Tenacibaculum mellom diploid og triploid laks i smitteforsøket, men indikasjoner på forskjeller knyttet til smittemåte.

Tre gjennomførte smitteforsøk med Moritella viscosa ga varierende utfall. Det var derfor ikke mulig å konkludere angående mottagelighet for denne bakterien.

Resultatene viste også at uttrykk av gener involvert i immunresponser er ulikt regulert mellom triploid og diploid laks. Effektene kunne ikke knyttes til endring i sykdom i disse studiene, men kan likevel ha betydning for sykdomsutvikling. Betydning av disse funnene bør derfor undersøkes videre, heter det.

Her er sluttrapporten for prosjektet.