Pressemeldinger

Se alle artikler

Deler ut millionstøtte til RAS-forskning

Forskningsrådet deler ut 130 millioner kroner til 21 prosjekter som forsker på ny havteknologi, blant annet utvikling av filter til RAS-anlegg som benytter sjøvann.

Et problem for landbaserte resirkuleringsanlegg (RAS) som benytter sjøvanner at det kan dannes hydrogensulfid. Et av prosjektene som får støtte handler om ny teknologi for å hindre det.

Bedriften Enwa as i Sandefjord skal teste og videreutvikle en membranfilterteknologi som reduserer sulfatnivået i produksjonsvannet til et minimum. Filtreringsteknologien ble opprinnelig utviklet til bruk i oljenæringen. Nanofiltrering av sjøvannet som pumpes inn i anlegget, skal minimalisere risikoen for akutt fiskedød forårsaket av hydrogensulfid.

Optimal vannkvalitet

Sammen med forskere ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA), NORCE, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stirling skal bedriften undersøke de bakterielle og kjemiske mekanismene som gjør at sulfat i sjøvannet omdannes til hydrogensulfid.

– Målet er optimal vannkvalitet som vil forebygge slike akutte hendelser og sikre velferd og helse hos fisken i landbaserte anlegg, sier faglig prosjektleder og forskningsleder ved seksjon for akvakultur i NIVA, Åse Åtland i meldingen.

Til sammen kom det inn 33 søknader for nesten 230 millioner kroner til utlysningen som hadde frist 10. oktober i 2018.

Prosjektene som har fått støtte er rettet mot maritim sektor, energisektoren, fiskeri- og havbruksnæringene. De spenner fra tung maritim teknologi, til utstyrsutvikling og teknologi for å håndtere fisk og sjømat. Geografisk er bedriftene spredt over store deler av landet.

Her kan du høre podkast om RAS-teknologien:

Sporer objekter under vann

Blant dem som også får midler er bedriften Ocean Space Acoustics as (OSAC) i Trondheim. Gründerne får 8 millioner kroner fra Forskningsrådet til å utvikle en transponder (tag) som kan bidra til å redusere forsøplingen av havet og få bukt med spøkelsesfiske. Med denne transponderen, PingMe, er det mulig å overvåke, identifisere, posisjonere og spore objekter under vann.

PingMe skal festes eller integreres i utstyr som ønskes overvåket. I samarbeid med forskere ved Sintef Digital skal konseptet videreutvikles for å forbedre anvendelighet og rekkevidde.

– PingMe vil ha en rekkevidde på minimum 500 meter, og den skal være utformet slik at den kan overleve fem år i sjøen uten å måtte tas opp for bytte av batteri eller annet, sier prosjektansvarlig Tone Berg i OSAC i en pressemelding.

Til sammen deler Forskningsrådet ut cirka 130 millioner kroner til 21 prosjekter som skal starte i 2019 og vare i 3–4 år. Prosjektene skal resultere i teknologi til bruk i havnæringene, fiskeri og havbruk, maritim og offshore.