Pressemeldinger

Se alle artikler

Starter tilsynskampanje på levendelagret torsk

Målet er å kartlegge status og kontrollere at reglene følges.

– Det vi konkret skal se på er hvordan fiskere og de som driver levendelagringsanlegg ivaretar fiskehelse og fiskevelferd hos villfanget torsk i merd og båt, sier Siv Hege Solstad, rådgiver i Mattilsynet, i en pressemelding.

Levendelagring av fisk er villfisk som fanges og oppbevares i merder inntil 12 uker. Enkelte anlegg har fått dispensasjon til levendelagring i inntil 20 uker.

Levendelagring av villfanget torsk har vært gjort siden 2000, men det er først de senere årene at det har vært noe særlig omfang av dette. 2018 var et godt år for levendelagring hvor over 8000 tonn med torsk var innom en levendelagringsmerd.

I dag er det i underkant av 30 fiskebåter som fisker og fører fangsten levende til levendelagring. Antall anlegg som har levendelagringsmerd, er rundt 20. Siden aktiviteten ikke har vært så stor opp gjennom årene, viser Mattilsynet til at de derfor ikke har kartlagt tilstanden.

– Det gjør vi noe med nå. I tillegg til å kartleggingen tilstanden på båtene og i anleggene, er målet med kampanjen også å øke kompetansen vår og til de som driver med levendelagring, sier Solstad.

Kampanjeperioden er fra 4. mars til 31. august. Sluttrapporten skal være klar i desember.