Pressemeldinger

Se alle artikler

Baader leverer til Sinkaberg Hansens nye laksefabrikk

En av de største kontraktene i løpet av Baaders hundre år lange historie.

Det er et helt nytt anlegg SinkabergHansen skal reise på sin nyetablerte tomt like ved eksisterende fabrikk ved Rørvik.

– Vi er både stolte og ydmyke over å bli valgt. Dette er en svært viktig beslutning for vår samarbeidspartner, sier Kjell A. Lind-Olsen i Baader Norge i en pressemelding.

d4a5c02e2748bd282948789030ce0a83 Ventemerden til SinkabergHansen på Marøya, rett sør for Rørvik i Nord-Trøndelag Foto: Anders Furuset

Dobler produksjonen

SinkabergHansen vil med det nye anlegget mer enn doble dagens produksjon til cirka 300 tonn per skift. Årlig behandlet volum kan komme til å ligge på nær 100.000 tonn.

– Dette er en av de aller største kontraktene Baader har signert i løpet av sin 100-årige historie. At SinkabergHansen valgte nettopp oss er vi ubeskjedne nok til å ta som bekreftelse på at våre nye systemer med helintegrerte løsninger for både sløyehall, pakkeri og filethall er noe som møter kundens krav til kvalitet, effektivitet og driftssikkerhet, sier Lind-Olsen i meldingen.

Svøm inn

I det nye slakteriet starter prosessen med Baader Stun & Bleed system med «Swim in». I sløyehallen vil laksen føres inn i den tyske leverandørens nye maskiner med automatisk mating via «SpeedFeed».

– Dette systemet besørger også uttak til filetering og helfiskpakking, sier Lind-Olsen.

Når det kommer til filetering vil en del komponenter fra eksisterende fabrikk integreres med det nye slakteriet.

Fisken vil bli sporet hele veien fra avliving til den er i kassene klar til forsendelse.

– Pakking vil skje med våre automatiske grader-løsninger, som er det andre av dette slaget vi har kontrahert, framholder Lind-Olsen.