Pressemeldinger

Se alle artikler

Inngår strategisk oppdrettssamarbeid

De norske oppdrettsleverandørselskapene MPI (Multi Pump Innovation) og BKW inngår en strategisk samarbeidsavtale for å trappe opp produktutvikling og bredde ut produktspekteret som selskapene tilbyr service- og oppdrettsselskaper i Norge og utlandet.

Det opplyser selskapene i en pressemelding. Avtalen innebærer samarbeid på en rekke områder inkludert salg, FoU og produktutvikling, samt en kapasitetsopptrapping på testing av utstyr som anvendes av aktører i oppdrettsnæringen.

Mens MPI utvikler og produserer vaskeroboter for akvakulturnæringen over hele verden, har BKW en produktportefølje bestående av spyleflåte for mærringer, leppefiskskjulvaskere, sorteringsanlegg for stamfisk og transporttanker for levende fisk.

– Vi kommer i fellesskap til å tilby service- og oppdrettsselskaper en pakke bestående av MPIs vaskeroboter for å vaske nøtene og BKWs spyleflåter for å vaske selve mærringen og leppefiskskjulet. Å levere en slik totalpakke, hvor rengjøringsjobben kan utføres fra samme arbeidsplattform, kan bidra til å gjøre vaskeoperasjoner på oppdrettsanlegg enda mer kostnadseffektive, sier Kåre Myrvåg, administrerende direktør i MPI i pressemeldingen.

Som del av den strategiske samarbeidsavtalen mellom partene kommer MPI til å overta salgs- og markedsføringsansvaret for produktene som BKW har utviklet spesifikt for oppdrettsnæringen. I tillegg kommer selskapenes to fagmiljøer til å samarbeide tett for å utvikle nye, kostnadseffektive løsninger og produkter til oppdrettsindustrien.

Oppstart for samarbeidet var 1. april 2019.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.