Pressemeldinger

Se alle artikler

Rømning fra SinkaBerg Hansens lokalitet Oksbåsen

Søndag 7. juli ble det konstatert rømning fra en merd ved SinkaBerg Hansens lokalitet 37077, Oksbåsen i Trøndelag.

I forkant av hendelsen skal det ha blitt utført mekanisk lusebehandling i merden ifølge en pressemelding fra selskapet. Fisken har en snittstørrelse på 2,6 kilo og er frisk. SinkaBerg Hansen melder om at avbøtende tiltak og gjenfangst er iverksatt.

Hendelsen er meldt til Fiskeridirektoratet, skriver SinkaBerg Hansen i pressemeldingen.

– Konkret årsak, størrelse og omfang av skaden, vil klarlegges gjennom full gjennomgang av hendelsen, sier konsernsjef i SinkaBerg Hansen, Svein-Gustav Sinkaberg.