Pressemeldinger

Se alle artikler

Nær 49.000 laks på rømmen

Ved opptelling med brønnbåten «Viknatrans» ble det i dag totalt registrert 76.115 laks i merd 1 ved lokalitet Oksbåsen.

Anlegget ligger i Tosenfjorden i Bindal kommune lengst sør i Nordland. Nærmeste tettsted er Terråk.

Ut fra opprinnelig antall på 125.000, er nær 49.000 registrert rømt fra merden, heter det i en pressemelding fra lakseprodusenten SinkabergHansen

Tellingen foregikk i to runder.

Ut fra brønnbåtens tellerapport startet første telling klokken 09.18 og ble avsluttet klokken 11.34, mens den andre kom i gang 13.01 og pågikk til 14.23.

Da var aktuell merd 1 tom for fisk.

Snittstørrelse på laksen er 2,6 kilo – og fisken ble etter begge rundene satt over i en ny merd; merd 3 ved lokaliteten.

Sinkaberg-Hansen AS har iverksatt gjenfangst i sjø ved anlegget, og får nå gjennomført undersøkelser i aktuelle vassdrag i regionen, etter pålegg fra Fiskeridirektoratet. Det er så langt rapportert om fangst av 418 rømte laks..

Fiskeridirektoratet gjennomførte tirsdag tilsyn på anlegget, og gir i samråd med Fylkesmannen et pålegg om utvidet gjenfangst i regionen utover de påkrevde 500 meterne fra anlegget.

7a4bfe13fbf0cbb8c9e9c29a02c1832a SinkabergHansens lokalitet Oksbåsen i Bindal kommune i Nordland. Pressefoto Foto: -

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.