Pressemeldinger

Se alle artikler

Departementet vil justere inntektsfordeling av Havbruksfondet

Forslaget som sendes på høring dreier seg om fordeling av inntekter for havbrukslokaliteter som krysser kommunegrensene.

Kommuner krangler om penger fra lokaliteter som strekker seg over kommunegrensene

Les mer

Strid om lakselokalitet i Lurøy

Les mer

I dag er det bare én av kommunene som får pengene, mens det nå foreslås å dele pengene proporsjonalt med lokalitetenes arealbeslag i hver av kommunene.

Endringene som foreslås berører 20 kommuner. Sjømat Norge tok tidligere i år opp at departementet burde rydde opp i denne problemstillingen.

Havbruksfondet ble opprettet i 2016, for å ivareta hensynet til kommuner som legger til rette for oppdrettsnæringen. Inntektene kommer fra tildeling av ny kapasitet, hvorav 20 prosent går til staten og 80 prosent til kommunal sektor.

I 2018 ble det utbetalt 2,7 mrd. kroner til 164 kommuner og ti fylkeskommuner, og for 2019 utbetales det rundt 450 millioner kroner.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.