Pressemeldinger

Se alle artikler

Fikk kontrakt på pumpesystem til landbasert lakseoppdrett

To gjennomstrømningspumper, fire slampumper og en dreneringspumpe står på handlelisten.

Nå kommer flere landbaserte matfiskanlegg i Norge

Les mer

Andfjord Salmon med fulltegnet emisjon

Les mer

Andfjord Salmon og Framo Innovation har utviklet et skreddersydd pumpesystem til Andfjords gjennomstrømningsanlegg for landbasert lakseoppdrett.

Det skriver Framo i en pressemelding.

Andfjord Salmon startet byggingen av et landbasert anlegg i sommer, og ifølge pressemeldingen er planlagt oppstart mai neste år. Selskapet ble nylig notert på børsens OTC-liste.

Digital styring

De to pumpene, strømsetteren SR 2000 og SEA315, som Framo Innovation skal levere til Andfjord Salmon, kan blant annet benyttes til vannsirkulasjon og slambehandling.

– Vi må ha mulighet til å reparere og vedlikeholde raskt. Derfor er de nye pumpene tilrettelagt for digital styring, fjernovervåkning og tilstandsstyrt vedlikehold. Dette har vi positiv og solid erfaring med fra offshorebransjen, og det tar vi med oss inn i havbruksnæringen, sier salgssjef Terje Ljones i Framo i meldingen.

5000 og 20.000 kubikkmeter

SR2000 er en permanentmagnetmotor, rimdrevet strømsetter, utviklet for å pumpe store mengder vann i systemer med lave mottrykk. Pumpen har vannsmurte lager. Det er ingen smøreolje i systemet, og motoren har ingen gir eller akslinger. Pumpen kan pumpe 20.000 kubikkmeter i timen.

SEA315 er en dykket caisson-montert pumpe som kan brukes i mange applikasjoner, som sirkulasjonspumpe, fødepumpe eller slampumpe, med en kapasitet på å flytte opptil 5000 kubikkmeter i timen.

Gode strømningsforhold

I begynnelsen av 2018 opprettet pumpeprodusenten Framo avdelingen Framo Innovation, med mål om å komme seg inn i markedet for lukkede oppdrettsanlegg.

– En laks som trives, er en laks som vokser. Næringsrikt sjøvann er en viktig faktor for å gi laksen de aller beste vekstvilkårene, og med Framo-pumpene sikrer vi laksen optimale forhold i anlegget, sier Helge Krøgenes i Andfjord Salmon i pressemeldingen.

Anlegget skal bygges ned i fjell, under havnivå. Pumpene skal sikre god strømningsforhold og dermed god fiskevelferd.