Pressemeldinger

Se alle artikler

Nesvik deler ut penger til sjømattiltak for unge

Sjømattiltaket «Kokkemesterskap for ungdom!» får 100 000 kroner for å øke sjømatkonsumet til den yngre befolkningen.

– Sjømat er godt og konkurranse er gøy. Kombinasjonen av disse er en god måte å vekke og øke interessen blant unge, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik i en pressemelding om tildelingen.

Sjømattiltaket «Kokkemesterskap for ungdom!» i regi av Salt Lofoten er et heldagsopplegg for ungdomsskoleelever på tre utvalgte skoler. Her skal de få servert foredrag om sjømat og kultur, i tillegg til å delta på et internt kokkemesterskap. Den som lager den mest velsmakende og kreative sjømatretten utpekes som vinner.

– Med verdens beste sjømat er det et hav av muligheter. Tiltak som dette kan gi flere smaken på sjømat, og bidra til at flere serverer fisk hjemme. Det er viktig, fordi gode matvaner etableres tidlig, sier Nesvik.

Fiskeridepartementet gir også støtte på 30.000 kroner til visningsanlegget Akvakultur i Vesterålen, for å arrangere Barnas laksefestival, samt barnehagedager for å gi barn og unge smaken på mer sjømat.

– Selv om vi har verdens beste sjømat, spiser barn og unge for lite fisk og skalldyr. Derfor er tiltak som barnas laksefestival og barnehagedager viktig, sier Nesvik i en pressemelding.

Vesterålen er en viktig region for sjømat. Havbruk og fiskeri er i dag de største næringene i regionen. Akvakultur i Vesterålen har rundt 3000 besøkende årlig. De viktigste målgruppene er skoler og barnehager.

Begge tiltakene får støtte gjennom ordningen Sjømattiltak. Tilskuddsordningen har som formål å stimulere til tiltak som bidrar til å øke sjømatkonsumet i Norge. Regjeringen har satt av 6,1 millioner til Sjømattiltak i 2019.