Pressemeldinger

Se alle artikler

Benchmark og Bolaks etablerer felles selskap

Benchmark Genetics Norway (tidl. SalmoBreed) og Bolaks viderefører et 19 år langt samarbeid om stamfisk og rognproduksjon med signering av ny tiårsavtale

Avtalen omfatter produksjon av stamfisk i de to konsesjonene til Bolaks i Hordaland, samt produksjon av rogn ved anlegget i Lygrepollen i Fusa. Det strategiske samarbeidet innebærer også etablering av et felles foretak som skal eie og drifte to omsøkte stamfiskkonsesjoner i et annet geografisk område i Norge, med formål om å spre risikoen i dagens forretningsmodell. I avtalen inngår også en tiårs leveranseavtale av rogn fra Benchmark Genetics Norway til Sævareid Fiskeanlegg, hvor Bolaks er hovedaksjonær, opplyser selskapene i en pressemelding.