Pressemeldinger

Se alle artikler

Bruker over 18 millioner kroner for å finne alternative fôrråvarer

Skal se på alternative ingredienser til laksefôret.

Målet er å stake ut kursen for nødvendig innovasjon for å kunne produsere nok fôr til oppdrettsnæringen, skriver Skretting i en pressemelding.

Det innebærer at de skal sette av 2 millioner dollar, som tilsvarer rundt 18,3 millioner kroner til å utvikle alternative fôringredienser i 2020.

– Bruk av nye, bærekraftige ingredienser i oppdrettsfôr er anerkjent som en middel for å oppnå økt fleksibilitet og for å redusere avhengigheten av begrensede, marine ressurser, står det i meldingen.

For Skretting vil det være sentralt å bruke proteiner fra restråstoff og biprodukter i denne utviklingen. Selskapet håper å kunne oppskalere bruken av nye råstoffkilder til neste år.

Tidligere i år har Skretting signert en avtale med det nederlandske selskapet Protix, om kjøp av 200 tonn insektmel. Dette skal brukes i fôr til norske produsenter.

Algeolje og mikroalger er andre ingredienser som det jobbes med å få inn i fôret til oppdrettsnæringen av de ulike fôrleverandørene. Dette er blitt brukt i flere år av blant andre Kvarøy Fiskeoppdrett, Lerøy og Lingalaks.