Priser

Se alle artikler

Eksporterte nær 21.000 tonn laks

Prisen på fersk laks gjekk ned sist veke, medan eksportvolumet gjekk opp.

Den offisielle lakseprisen

  • Prisen SSB rapporterer, den offisielle lakseprisen, er etterslepene fra forrige uke.
  • Prisen inkluderer alle vektklasser, kvaliteter og all omsatt fisk, også den som er blitt solgt på kontrakt.
  • Den rapporterte prisen er prisen ved grensen, og inkluderer blant annet frakt- og terminalkostnader.
  • Prisen oppdrettere får betalt er vanligvis rundt 1,5 kroner lavere per kilo enn SSB-prisen, ifølge Marine Harvests «Salmon Farming Industry Handbook 2017».

I veke 36 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 53,07 kr/kg, ein nedgang på 2,03 kr/kg, tilsvarande 3,7 prosent, samanlikna med veka før. Til samanlikning var spotprisen Nasdaq Salmon Index ned 3,77 kr/kg, som var 7,6 prosent.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 36 enda på 20.918 tonn, 4,6 prosent høgare enn i veka før då volumet var 19.995 tonn. Voluma er dermed framleis langt over tilsvarande periode dei siste to åra. I same veke i fjor vart det eksportert 17.849 tonn fersk laks, medan volumet i 2017 var 18.262 tonn.

I veke 36 i 2019 vart det eksportert 512 tonn frosen laks, og prisen var 59,31 kr/kg.