Fredagsintervjuet

Se alle artikler

Laksebonden

Odd Bekkeli skulle bli bonde, og det er også det han er blitt: Laksebonde med atskillig mer kjøttvekt i produksjon enn planlagt. Det er 40 år siden han grunnla et selskap som i dag er integrert fra rogn til pakkeri. Men han har ennå ikke tenkt så mye på å feire.

ODD GEIR BEKKELI

  • Alder: 72
  • Stilling: Gründer, eier og sjef for Salaks-konsernet i Troms
  • Utdanning: Landbruksskole og handelsskole
  • Sivil status: Gift med Elsa Marie. De har 4 barn: Kristin, Ken Rune, Karl Erik og Kine Beate
  • Bosted: Kommunesenteret Sjøvegan i Salangen i Troms
  • Oppvokst: På Sjøvegan i Salangen, og litt på gård ei mil utenfor Sjøvegan

Både mor og far hans kom fra bønder. Og det var deres spor Bekkeli tenkte å følge da han tok landbruksskolen.

Heimkommunen er Salangen som ligger i indre Sør-Troms, mellom byene Harstad, Narvik og Tromsø. Bilturen fra bostedet i kommunesenteret Sjøvegan til fylkeshovedstaden i nord er rundt 20 mil.

- Jo, jeg ble jo bonde. Men av større dimensjon enn jeg hadde sett for meg, sier han til IntraFish.

Snittvekta for ei moderne og levende norsk ku ligger rundt 600 kilo. Besteforeldrene hans hadde rundt ti kyr, men de var mindre enn dagens. Skulle han vært bonde i Troms i dag, ville han i snitt, ifølge Landbruksdirektoratets pressetjeneste, hatt rundt 25 kyr som til sammen ville hatt ei levende vekt på 15 tonn.

I stedet produserer han hvert år nærmere 9.000 tonn laks (sløyd vekt) . Og får han fullt gjennomslag på søknaden om utviklingstillatelser, kan han plusse på ytterligere ca. 7.000 tonn.

Fikk sett verden

Men turen gikk ikke direkte fra landbruk til havbruk.

Som 17 -åring dro han til sjøs, i utenriksfart der han ble i nesten tre år. Skipene til rederiet I.M. Skaugen gikk i bulk med jernmalm fra Brasil til Nord-Amerika og i retur med kull. Rederiet dreiv helt fram til i fjor da det ble avviklet etter 102 år.

9d931a7a04e97acc4a910b39d16b9696 Fra fotoalbumet. Året er kanskje 1964, fra før HMS ble oppfunnet. Smører og motormann Odd Bekkeli tilsølt av fett, gris og olje i motoren på «M/S Skauborg» som tilhørte rederiet I. M. Skaugen. Foto: Privat

Han begynte med lakseoppdrett som 32-åring, men før det kom så langt, tok han handelsskolen i Tromsø. Det var på slutten av 60-tallet.

Militærtjenesten ble tilbrakt i infanteriet, stort sett på kontor i Steinkjer og Harstad.

Et par år var han ekspeditør på kolonialen og alt-mulig-butikken på Husøya i Troms, og solgte alt fra skruer til brød. Husøya den gang som nå drives av fiskerikonglomeratet Brødrene Karlsen – som i dag er blitt stor på oppdrettslaks.

Han jobbet noen år som selger på Fiskernes Redskapsfabrikk på Finnsnes, som er regionsenteret i Midt-Troms. Bedriften er i dag en del av konsernet Vónin Refa som har virksomhet i Norge, Færøyene, Grønland, Canada, Island, Litauen og Russland. Konsernet utvikler og produserer fiskeredskaper og utstyr til havbruk, blant annet oppdrettsposer, fortøyningsutstyr, fuglenett og avkastnøter. På Finnsnes har selskapet nå servicestasjon.

Ny næring med muligheter

- Så fikk jeg lyst til å begynne for meg sjøl. At det ble oppdrett, var litt tilfeldig, men det var ei næring i startgropa, så jeg mente der var muligheter. Jeg ønsket å skape noe, sier Bekkeli.

Starten gikk i 1979, da han grunnla det personlige selskapet Salangsfisk ved Salangselva. Han begynte med en produksjon på 25.000 smolt.

b165a458129a3d6bcbf746c61942db1d Fra fotoalbumet: Odd Bekkeli på 60-tallet med sin yngste søster Inger i baksetet. Bilen er en britisk produsert Hillmann Imp. Den hadde hekkmontert motor og var produsert under Hillman-navnet av Rootes Group (seinere Chrysler Europe) mellom 1963 og 1976. Foto: Privat

I dag står det nye smoltanlegget nesten ferdig. Kapasiteten er seks millioner stor-smolt, på 250 gram. Rundt halvparten brukes av Bekkelis eget konsern. Den andre halvparten skal selges til andre.

Han etablerte matfiskselskapet Salaks i 1985. I dag har det seks konsesjoner på åtte lokaliteter i Troms-kommunene Salangen, Lavangen, Dyrøy, Sørreisa og Harstad.

Fra liten til større

Virksomheten har hatt eget slakteri helt siden 1988. Det første bygget var av typen Overhalla som inneholdt både slakteri, fôrlager, kontorer og kantine. Det gamle bygget er nå bygd inn i ett av de store nye.

Sammen med to andre familieeide lakseprodusenter i regionen, eier han rederiet Brønnbåt Nord som disponerer to fartøyer. Og snart kan ytterligere to plusses til. De er under bygging.

Konsernet Salaks Holding sysselsetter rundt 100 personer i tre datterselskaper.

Omsetning har de siste årene ligget på rundt en halv milliard kroner.

I 2017 var hele virksomheten i ett selskap, men i fjor ble de forskjellige funksjonene organisert i datterselskaper.

I 2017 søkte Salaks om ni utviklingstillatelser via prospektet FjordMax. Halvparten er blitt innvilget.

- Vi har påklaget avslaget på den andre halvparten . Jeg håper dette vil gå seg til, sier Bekkeli.

485553f96096dd454f2f41ee81c48039 Salaks-lokaliteten Kvanntoneset i Lavangen kommune i Troms. Foto: Privat

Sjølstendig – men med allianser

Fisken selges gjennom flere eksportører, men Salaks har aksjer i de to eneste nordnorske salgsselskapene for laks: Polar Quality og Fram Seafood. Begge ligger i Bodø, som er fylkeshovedstaden i Nordland.

Salaks er en del av samarbeidsprosjektet Sør-Troms Gruppen – sammen med kollegene i Gratanglaks, Kleiva Fiskefarm og Flakstadvåg Laks. Gruppen samarbeider blant annet om innkjøp og avtaler. Stikkord er stordriftsfordeler. For eksempel har selskapene felles fôrleverandør, forsikring og bank.

- Minst like viktig er det å ha et forum for å diskutere hverdagslige problemer og dele erfaringer og kunnskap, sier Bekkeli.

Liten dødelig krabat

I mai ble konsernet – og hele bransjen i Sør-Troms og nordre Nordland - rammet av en algeoppblomstring. Salaks mistet 430.000 nyutsatte lakseindivider fra 250 til 500 gram. Fisken skulle etter planen slaktes fra mars til mai neste år.

Men der var hell i uhell. Slakteklar fisk ble ikke rammet.

8b607bd042c38a831cce24437d6744d1 Salaks rett etter jordskredet. Foto: Salaks AS

Mer dramatikk

Men ei ulykke rammer sjelden aleine. I begynnelsen av juni ble slakteriet skadd av et steinras . Flesteparten av de 25 ansatte der er fortsatt permittert.

- Vi jobber med å få slakteriet i gang igjen. Og så planlegger vi rassikring i lia ovenfor.

- Er ikke der i bratteste laget? Går området an å rassikre?

- Joda, vi har hatt både geologer og et selskap som driver med rassikring, på besøk. Det er ikke der problemet ligger, men i kostnadene.

- Når er slakteriet oppe og går igjen?

- Vi regner med å være i full drift i løpet av høsten, sier Bekkeli.

Kapasiteten er på 50-60 tonn per dag, noe som tilsvarer rundt 150.000 middagsmåltider.

Slakteriet er en betydelig arbeidsplass i kommunen. Dramatikken rundt raset og permitteringene gikk inn på folk, inkludert på ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo.

I et intervju med IntraFish i januar i år skrøt hun av «kommunens eget oppdrettsselskap».

Algedøden førte ikke til permitteringer blant de rundt 40 ansatte på sjøsida, men en del nye stillinger er satt på vent.

Nye utsett skjer i slutten av august og slutten av september. Det blir stor smolt fra eget nytt resirkuleringsanlegg.

Ikke i navnet - men i gavnet

- Hvem fortjener skryt i sjømatnæringa?

- Det må være ho mor sjøl, Elsa Marie. Vi har vært i lag om både familie og bedrift helt siden starten.

Så nevner han begge sønnene og dattera som jobber i familiebedriften.

- Den andre dattera er lege her i kommunen, så hun berger seg bra, sier han.

- Hva er egentlig tittelen din?

- Ja, si det. Jeg er daglig leder i Salaks.

- Hvem er det som er konsernsjef?

- Der er ingen egen ansatt, men det er vel jeg, sier han.

Gründer Odd Bekkeli er sjef i gavnet, om ikke alltid i navnet. Det er han som har siste ord.

- Men jeg har jo mange rundt meg, sier han.

790f9e8e20f352303ffc927cafaa0380 Ken Rune Bekkeli i Salaks. Foto: Bent-Are Jensen

Generasjonsskifte på gang

Gründeren eier alle aksjene sjøl. Men det er startet en prosess der eierskapet skal fordeles på ekteparets fire barn.

Tre av dem, alle med Bekkeli til etternavn, jobber i selskapet.

Kristin, som er eldst, jobber på lønningskontoret.

Eldste sønn, Ken Rune, er sjef på det nye smoltanlegget, Salangsfisk, som også var navnet på selskapet det aller første året, i 1979.

Karl Erik driver utviklingsprosjektene, det vil i hovedsak si FjordMax. Salaks har dessuten søkt om to visningskonsesjoner, én på Oslo lufthavn Gardermoen og én i Harstad.

Datter Kine Beate Heggerud er lege i heimkommunen.

Bekkeli privat

- Er du eller har du vært politisk aktiv?

- Nei.

- Ligger du til høyre eller venstre?

- Jeg er nøytral i mye av politikken.

- Mener du Senterpartiet?

- Det sa jeg ikke.

- Hva vil du gjøre hvis du blir fiskeriminister?

- Da ville jeg ha ryddet opp i byråkratiske forskrifter som gjør det unødig komplisert å drive næring.

- Hvilke fritidsinteresser har du?

- Jakt, primært på elg.

03b1cb542c11b9cc5947339358be7d5e Fra fotoalbumet: Elgjeger Odd Bekkeli med elg nummer 90. Han har i årenes løp skutt 96 elger. Foto: Privat

- Hva var din siste kulturopplevelse?

- Jeg er ikke spesielt kulturell av meg, men jeg har alltid likt fotball.

- Hvilken bok leste du sist?

- Jeg er ingen bokorm, men jeg har lest bøkene til Helge Ingstad. De er fine.

Ingstad var en norsk eventyrer, arkeolog, forfatter og jurist – født i Tromsø og oppvokst i Bærum og Bergen. Ei av hans mest kjente bøker var «Pelsjegerliv blant Nord-Kanadas indianere». Den kom i 1931. Ingstad døde i 2001, 101 år gammel.

- Hvilken type musikk liker du?

- Fra 1960- og 70-tallet, for eksempel Elvis Presley og Cliff Richard.

- Hva skal du gjøre til helga?

- Da skal jeg til Narvik for å se Arctic Race, sier han.

Sykkelrittet går i år av stabelen for sjuende gang. Det starter denne gangen lengst vest i Lofoten, ut mot storhavet i fiskeværet Å, og går over fire etapper før det avsluttes i Narvik i øst, ikke langt fra svenskegrensen.

f94743fa21b595eb2a174e9fa6d0a9fc Daglig leder og gründer Odd Bekkeli i Salaks. Foto: Bent-Are Jensen

Nok er nok

Bekkeli er en travel mann av få ord. IntraFish intervjuer han per telefon. Mannen er velvillig og hyggelig, men noen ganger blir det stille i røret, men han er der fortsatt.

Intervjuet blir avbrutt av et par møter, og delvis foretatt mens han kjører bil, forhåpentligvis med handsfree.

Det blir det korteste fredagsintervju i denne IntraFish-journalistens historie hittil.

- Nå tror jeg du har fått nok. Jeg har prata en masse, påstår fredagsgjesten.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.

Se Også


Regner med driftsstans på én til to måneder

Tirsdag morgen hadde ennå ingen i ledelsen eller blant de ansatte vært inne i Salaks-slakteriet som ble skadet av et jordras lørdag formiddag.