Vilkår

[ Abonnementsvilkår ]   [ Personvern ]    [ Informasjon om Cookies ]

ABONNEMENTSVILKÅR

 

Generelle betingelser

 • Alle våre abonnement betales forskuddsvis og fortsetter til det sies opp. Ønsker du å stoppe abonnementet ditt, skal din oppsigelse være oss i hende senest på siste innbetalingsdag. Skjer oppsigelsen senere, vil den først ha virkning fra det etterfølgende nummeret.
 • Ved stopp av abonnement med skyldig saldo, blir det sendt en sluttavregning for aviser/blader sendt ut etter forfall. For oppsigelser av abonnement med periode til gode, blir abonnementet stoppet ved periodens slutt om ikke annet er avtalt.
 • Bemerk: Oppsigelse av abonnement skal alltid skje skriftlig via brev eller via e-post til customerservice@intrafish.com
 • Abonnementsdata oppbevares til eventuelt senere bruk. Disse kan slettes, såfremt dette er ønskelig.
 • All kundeinformasjon så som navne- og adresseopplysninger behandles ved hjelp av moderne informasjonssystemer, og lagres hos IntraFish Media AS.
 • Ifølge lov om angrerett har du rett til å gå fra inngått kjøpsavtale innen 14 dager etter du har mottatt varen. Du må da straks gi beskjed til vårt kundesenter for å få stoppet ditt abonnement. Vi stopper da straks din levering/tilgang.

 

Særlige betingelser for våre aviser/magasiner:

 • Returnering av blader eller uavhentete blader på posten fritar ikke for betaling av allerede utsendte blader.
 • Som abonnent får du portofritt tilsendt bladet på utgivelsesdato/måned.
 • Dersom en utgivelse uteblir, er abonnenten pliktig å gi IntraFish Media AS melding om dette. Utgivelsen vil da bli ettersendt eller godskrevet kunden.

 

 Særlige betingelser for våre elektroniske produkter:

 • E-avisen kan ikke midlertidig stanses.
 • Hver abonnent mottar tilgang gjennom et personlig brukernavn og passord.
 • IntraFish Media AS er på ingen måte forpliktet til å yte teknisk bistand til abonnentens utstyr eller oppkopling.
 • Denne påloggingsinformasjonen skal kun benyttes av personen abonnementet er utstedt til!
 • Om en abonnent deler sin påloggingsinformasjon, vil tilgangen bli stengt og abonnenten vil deretter måtte kontakte IntraFish for å aktivere kontoen igjen og legge til ekstra brukertilganger som vil tillate flere brukernavn og passord.
 • Om en abonnent gjentatte ganger deler sin påloggingsinformasjon, bryter en vilkårene. IntraFish Media AS har rett til å stenge abonnentens tilgang uten noe forvarsel.
 • Kopiering: Alle artikler, fotografier, grafikk med mer stilles til rådighet for visning/lesning. Det må gjerne skje utskrifter av en papirkopi til eget personlig bruk. Ytterligere bruk og eksemplarfremstilling krever skriftlig avtale med IntraFish Media. Virksomheter må ikke skrive ut materiale til bruk for virksomhetens ansatte eller til kommersielt bruk for øvrig. Dette gjelder også videreformidling i elektronisk eller digital form. Det henvises til opphavsrettsloven.
 • IntraFish Media AS sporer og overvåker kontinuerlig tilgang og bruk av sitt innhold på nettsiden og industrirapportene.
 • Ved henvisning til linker, må det alltid henvises til IntraFish Media AS samt publikasjon med tydelig kildeangivelse. Det må ikke linkes til underliggende sider og materiale. Det må på ingen måte fremstå, som om ovennevnte hjemmesider er en del av en annen webside uten at det på forhånd er avtalt skriftlig med IntraFish Media AS om dette. Overtredelse medfører krav om vederlag, erstatning og godtgjørelse. IntraFish Media AS er ikke ansvarlig for innhold på websider som en av IntraFish Media AS sine publikasjoner linker til.

 

 Betaling av abonnement:

 • Ved nystart sendes faktura ut etter at ditt abonnement er startet. Ved fornyelser av allerede påløpende abonnement, sendes faktura ut 2-10 uker før abonnementet løper ut.
 • Betaling skjer ved kredittkort, faktura eller forskudd. All kredittkortbetalingen skjer via DIBS, en etablert og pålitelig leverandør av sikre betalingstjenester.
 • Vi tar følgende kredittkort: Visa, MasterCard og American Express.
 • Betalingsalternativer finnes på baksiden av våre fakturaer.
 • Distribusjonskostnader er inklusiv i abonnementsprisen, men dersom bladet omadresseres til et område med høyere distribusjonsutgifter, vil disse utgiftene bli etterfakturert abonnenten.
 • Ved prisendring justeres abonnementsperioden for allerede pågående abonnement.

 

Opphavsrett

For å forsikre oss at de som har betalt for Intrafish er beskyttet mot at ikke-abonnenter skal få gratis adgang til nyheter og annet materiale, har vi opprettet et sikkerhetssystem for å stoppe elektronisk distribusjon av artikler fra IntraFish.

 

[ Abonnementsvilkår ]   [ Personvern ]    [ Informasjon om Cookies ]